×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Odpady oznaczane muszą być indywidualnymi kodami kreskowymi

Każdy posesjonat otrzymuje 4 rodzaje naklejek. Na naklejce oprócz kodu kreskowego i adresu nieruchomości, jest informacja o rodzaju frakcji odpadu. Naklejkę należy przykleić widocznie na worku przeznaczonym na konkretną frakcję odpadu:

  • na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE przyklejamy worek żółty,
  • na PAPIER przyklejamy na worek niebieski,
  • na SZKŁO przyklejamy na worek zielony,
  • na BIO przyklejamy na worek brązowy.

Dopiero tak przygotowane worki należy wystawić do odbioru zgodnie z harmonogramem wywozu. Worki nie posiadające naklejek nie zostaną odebrane, a fakt taki zostanie zgłoszony do gminy.

Jeżeli właściciel nieruchomości posiada własne pojemniki na odpady - wówczas naklejki przyklejamy na pojemniki. W takiej sytuacji nie ma już konieczności umieszczania naklejek na workach. Ponadto do pojemników na frakcje segregowane, opatrzonych indywidualnym kodem, odpady mogą trafiać luzem. Jeżeli pojemnik będzie przepełniony, wówczas zbieramy odpady do worka, dodajemy naklejkę i wystawiamy obok pojemnika zgodnie z harmonogramem wywozu.

Ewentualne pytania należy kierować do działu obsługi klienta Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego COM-D, Jawor tel. 768 702 168, Głębock tel. 757 551 518.