Lokalna Grupa Działania Partnerstwo DUCHA GÓR ogłosiła zasady konkursów na granty

1. Włączenie społeczne poprzez realizacje Festiwalu Ducha Gór

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G z 28.2.2019 r
Uprawnieni wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Szczegóły

2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G z 28.2.2019 r
Uprawnieni wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Szczegóły

3. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019/G z 28.2.2019 r.
Uprawnieni wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Szczegóły

Zapraszamy do składania wniosków.