W środę (2015.06.10) na tarasie widokowym w Rodzinnym Parku Rozrywki "ESPLANADA" odbył się wieczór autorski poświęcony wydawnictwu z okazji 70 lecia WOP pt. "Tam za góra jest granica..." pod red. Leszka Kosiorowskiego. Na to spotkanie licznie przybyli: Komitet Organizacyjny obchodów 70. Rocznicy objęcia ochroną granicy w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie, Autor albumu - Leszek Kosiorowski, wydawca - Prezes Stowarzyszenia Lokalni Niebanalni p. Elżbieta Pawłowska, Prezes Wydawnictwa AdRem p. Regina Chrześcijańska,  podmiot współfinansujący Album Dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich p. Witold Szczudłowski, Autorzy wspomnień, Liderzy działań, sponsorzy, darczyńcy, osoby i organizacje współpracujące przy organizacji obchodów, gospodarz obiektu p. Anita Kaczmarska oraz Goście Honorowi – gen. Bryg. Bronisław Peikert, pogranicznicy czescy (którzy wcześniej  i sympatycy WOP, mieszkańcy i goście.

Specjalni goście z Czech, płk Peter Jakubiec - Naczelnika ds.  Cudzoziemców, który reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji w Libercu, oraz nadchorąży Martina Bartoś - także z sekcji ds. Cudzoziemców Komendy Wojewódzkiej Policji w Libercu - przed spotkaniem odwiedzili Skwer Obrońców Granic gdzie dnia 2015.05.30 odsłonięty został pomnik poświęcony Strażnikom Granicznym.

Podczas spotkania uhonorowano odznaczeniami osoby szczególnie zasłużone:

  • Brązowy Krzyż Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymał Feliks Rosik
  • Medal XXX Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymali Elżbieta Pawłowska, mjr. Jan Czyżykiewicz, mjr. Stanisław Włodarczyk

Podczas uroczystości 30 maja Akt fundacyjny był dociśnięty kryształowymi przyciskami do papieru wykonanymi przez Hutę Julia w Piechowicach, na wzór XIX wiecznych przycisków produkowanych w Hucie na Orlu Izerskim. W krysztale został wygrawerowany znak graniczny na tle Karkonoszy i słowa 70 lat WOP a poniżej Szklarska Poręba. Po podpisaniu Aktu przyciski te otrzymali:  Komendant NoOSG w Krośnie Odrzańskim gen. bryg. SG Andrzej Kamiński, Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf, mjr. Piotr Wojtunik, i ks. kpt. Marcin Czuchraniuk. Huta Julia wykonała i ufundowała jeszcze 5 tych unikatowych przycisków, które za bezinteresowny trud włożony w organizację uroczystości i promocję Szklarskiej Poręby zostały wręczone podczas spotkania następującym osobom: płk Edward Basałygo, mjr Kazimierz Kopaniarz, st. chor. sztab. Zygmunt Pieter, Witold Szczudłowski i Elżbieta Pawłowska. 

Następnie rozpoczęła się prezentacja albumu, podczas której P. Elżbieta Pawłowska przeprowadziła wywiad z autorem - Leszkiem Kosiorowskim - a następnie autor odpowiadał na pytania publiczności. Bardzo ciekawą inicjatywą okazało się czytanie fragmentów albumu, podczas którego zebrani na tarasie musieli rozpoznać własne słowa. Czynili to bezbłędnie. Każdy z zebranych otrzymał egzemplarz albumu, do którego autor wpisywał dedykację.