Obchody siedemdziesiątej rocznicy objęcia ochroną granicy w Karkonoszach poza nami, jednakże wciąż możemy wrócić do tematu sięgając po pozycję wydawniczą zatytułowaną Tam za górą jest granica… 70 lat WOP.  

Pomysł zebrania wspomnień kolejnych pokoleń chroniących granice Polski powstał nieprzypadkowo. Spotkania członków Komitetu Organizacyjnego Obchodów, sprzyjały wymianie informacji o teraźniejszości i o przeszłości. Płynące opowieści  odkrywały różnorodność ścieżek wiodących ku polsko-czechosłowackiej granicy.
W indywidualnych historiach, czasem prostych niczym żołnierskie życie, innym razem pogmatwanych, wciąż pozostają kwestie niedopowiedziane. Każde zanotowane zdarzenie, fragment po fragmencie zapełnia luki w obrazie funkcjonowania mieszkańców na tym przygranicznym terenie. Odzwierciedlanie tamtej rzeczywistości przychodzi niełatwo, a opowiadający opatrują je niejednokrotnie komentarzem: takie czasy…

Można zastanawiać się na ile pamięć ludzka jest trwała, w jakim stopniu opowieści złagodzone zostały przez czas i chęć ukazania rzeczy w lepszym świetle – należy jednak dostrzec nieodwracalną stratę wynikającą z pogrzebania w niepamięci wiedzy o peerelowskich realiach. A przecież … nie ma przyszłości bez przeszłości. To, jacy dzisiaj jesteśmy wynika również z doświadczeń naszych rodziców i dziadków, czasem wywodzących się ze środowiska pograniczników, czasem stojących w opozycji. Jak to w życiu…

Zachęcam do przeczytania wspomnień zebranych w albumie Tam za górą jest granica… 70 lat WOP i do dyskusji, gdyż tylko rozmowa oraz prezentacja różnych punktów widzenia pozwoli zrozumieć ówczesną rzeczywistość i konsekwencje podejmowanych decyzji. Sięgnijmy po książkę póki echa tamtych czasów słychać w Karkonoszach, póki można zweryfikować opowieści w oparciu o własne wspomnienia. Zacznijmy rozmawiać o naszej historii, by docenić, co dobre i czerpać nauki z ewentualnych błędów.

Zapraszamy na spotkanie autorskie 10.06.2015 o godzinie 18:00 w Cafe Park  Esplanada w Rodzinnym Parku Rozrywki w Szklarskiej Porębie.

Elżbieta Pawłowska