Historia odgrywa ważną rolę w budowaniu tożsamości i poczucia wartości mieszkańców kraju, regionu czy miasta. Szklarska Poręba to miejsce szczególne dla kilku pokoleń żołnierzy WOP i strażników SG. W dniach 29 i 30 maja 2015 roku będziemy obchodzić 70. rocznicę  objęcia ochroną granicy państwa w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie. Idea upamiętnienia zdarzeń z najnowszej historii miasta i oddania hołdu strażnikom granicznym spotkała się z wielkim uznaniem i poparciem wielu ludzi i środowisk. Organizacja uroczystości to wielkie przedsięwzięcie. Bogaty program uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym i wojskowym będzie szczególną formą godnego uczczenia pamięci tych, którzy rozpoczynali służbę w ochronie granicy w Sudetach oraz tych, którzy profesjonalnie ją kontynuowali. Rada Miejska podczas listopadowej sesji w 2014 r. nadała placowi przy ulicy Jedności Narodowej nazwę „Skwer Obrońców Granic”. Posadowiony na nim został obelisk, na którym umieszczona będzie tablica pamiątkowa, wykuty słup graniczny i symbole formacji granicznych. Opracowywana jest wystawa okolicznościowa, projekcja slajdów, film historyczny, wydane zostaną 2 książki.   To tylko zwiastun programu obchodów. Główne uroczystości z bogatą oprawą odbędą się 30 maja 2015 r. Działania te wymagają nakładów finansowych. Pamiątkowy obelisk zamierzamy w całości sfinansować z dobrowolnych składek darczyńców. Dlatego zwracamy się z apelem do byłych żołnierzy Wojska Polskiego oraz spadkobierców tradycji WOP – żołnierzy Straży Granicznej i wszystkich, których sercu bliskie są tradycje historyczne i pamięć przodków o dobrowolne wpłaty na  realizację obchodów tej rocznicy. Wpłat prosimy dokonywać na konto Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Jeleniej Górze, koniecznie z dopiskiem 70 lat WOP.

Bank Pekao S.A. Nr 98 1240 1301 1111 0010 5067 6463

Wykaz fundatorów - darczyńców będzie z dokumentacją pamiątkową umieszczony w kapsule czasu i złożony podczas uroczystości w dniu 30 maja 2015 r. w postumencie obelisku.

Każdy darczyńca, który wpłaci na budowę pomnika kwotę nie mniejszą niż 50,00 zł otrzyma pamiątkowy Album pt. :Tam za górą jest granica”. Wręczenie albumów nastąpi podczas promocji wydawnictw po…święconych WOP w Cafe Park ESPLANADA 10 czerwca o godz. 18:00.

Komitet Organizacyjny