Oferty sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=10763&type=img Nieruchomość lokalowa, ul. Jedności Narodowej 3 (347 obr. 5) (201) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na  oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 3 przy ul. Jedności Narodowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 347 obr. 5 o powierzchni 325 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu:  51,10 m2 (w tym powierzchnia pomieszczeń przynależnych: biuro, magazyn i wc: 27,60 m2

  Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego:  1.000,- złotych netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz.  1200 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tutejszego Urzędu pok. 11, tel. (075) 75-47-736

  pdf Ogłoszenie [778.61 KB]
  pdf Umowa - projekt [62.76 KB]

  Read more: Nieruchomość lokalowa, ul. Jedności Narodowej 3 (347 obr. 5)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=10440&type=img Nieruchomość niezabudowana, ul. Izerska/ul. Wolności (132/2 obr. 0001) (217) (Dzierżawa)

  Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Izerskiej / ul. Wolności

  Nieruchomość niezabudowana, ul. Izerska/ul. Wolności (132/2 obr. 0001)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 9 lat  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Izerskiej / ul. Wolności

  Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem.
  Usytuowana w strefie pośredniej  miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, a także zieleni.

  Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 1500,- zł netto w miesiącach od grudnia do marca każdego roku oraz w wysokości 500,- złotych netto w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku.

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

  Powierzchnia - 15 021 m2

  Kontakt dla osób zainteresowanych dzierżawą:
  Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Buczka 2, Tel. 75 75 47 710, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 824.51 KB]
  Umowa - projekt
  [Adobe Acrobat PDF - 159.35 KB]

  Read more: Nieruchomość niezabudowana, ul. Izerska/ul. Wolności (132/2 obr. 0001)

 • http://www.szklarskaporeba.pl/o-szklarskiej-porebie/multimedia/galeria/image.raw?view=image&type=orig&id=456 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ul. 11 Listopada (130 obr. 4) (7584) (Dzierżawa)

  Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 11 Listopada

  Nieruchomość gruntowa niezabudowa, ul. 11 Listopada (130 obr. 4)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada

  Przedmiot dzierżawy: część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 130 obr. 0004 o powierzchni 4478 m²

  Powierzchnia działki - 4585 m2

  Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 500,- zł netto płatny do 10-go każdego miesiąca.

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 824.51 KB]
  Mapa [Adobe Acrobat PDF - 150.62 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 159.35 KB]

  Read more: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ul. 11 Listopada (130 obr. 4)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4413&type=img Nieruchomość zabudowana, 2. ul. Jakuszyce 1A - BABINIEC (186, 187 obr. 8) (3931) (Sprzedaż)

  Drugi przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jakuszyce 1A w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 186 i nr 187 obr. 0008 o łącznej powierzchni 32 805 m2. Nieruchomość stanowi pozostałość po byłym ośrodku sportów zimowych „Babiniec” (stok z wyciągiem orczykowym, budynkami i z infrastrukturą), znajduje się w strefie peryferyjnej, przy głównej drodze prowadzącej do granicy Państwa, w pobliżu ośrodka biegów narciarskich i biathlonowych. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 maja 2018 r.

  Łączna powierzchnia  -  32 805 m2

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 715 lub (75) 75 47 712.

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.37 MB]
  Zaświadczenie [Adobe Acrobat PDF - 1.15 MB]

  Read more: Nieruchomość zabudowana, 2. ul. Jakuszyce 1A - BABINIEC (186, 187 obr. 8)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=9072&type=img Nieruchomość pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową (ul. Osiedle Podgórze; 287/5 obr. 0001) (769) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową (ul. Osiedle Podgórze; 287/5 obr. 0001)drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze  w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 0001 o powierzchni  1556 m2. Działka o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 1556m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  190.000,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 825.58 KB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 286.52 KB]
  Mapa [Adobe Acrobat PDF - 262.42 KB]
  Zaświadzcenie [Adobe Acrobat PDF - 1.97 MB]

  Read more: Nieruchomość pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową (ul. Osiedle Podgórze; 287/5 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7673&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001) (1656) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001)Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 349 obr. 0001 o powierzchni 2164 m2. Działka o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona na stoku o spadku w kierunku wschodnim, poniżej drogi oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, terenów zielonych i linii kolejowej. Na działce znajdują się cztery odpływy kanalizacji deszczowej z drogi. Przyszły inwestor na etapie projektowania powinien rozwiązać gospodarkę wodami opadowymi na terenie działki nr 349 obr. 0001 zarówno z dachu, jak i z terenu. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r., drugi w dniu 05.02.2018 r. i trzeci w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 2164m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  190.000,- zł  

  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  

  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 287.79 KB]

  Read more: Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=5460&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3) (3541) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)siódmy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piastowskiej w granicach działki gruntu nr 343 obr. 0003 o powierzchni  4288 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna lina elektroenergetyczna 20kV oraz linia średniego napięcia. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej i z utrudnionym dojazdem.  W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.04.2017 r., drugi w dniu 09.06.2017 r., trzeci w dniu 11.08.2017 r., czwarty w dniu 16.10.2017 r., piąty w dniu 05.02.2018 r. i szósty w dniu 09.04.2018 r.

  Powierzchnia - 4288m2
  Cena wywoławcza nieruchomości – 170.000,- złotych,
  Wadium: 10% ceny wywoławczej
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 883.32 KB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 409.76 KB]

  Read more: Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=6382&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003) (2265) (Sprzedaż)

  Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  ul. Waryńskiego

  Nieruchomość (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003)Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 293 obr. 0003 o powierzchni 2412 m2. Działka o regularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i wielorodzinna oraz las.  W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: RV (grunty orne) o pow. 1717 m2 , ŁIV (łąki trwałe) o pow. 218 m2 i LsV (lasy) o pow. 477 m2 . Według uproszczonego planu urządzenia lasu na części działki  znajduje się las mieszany górski świeży. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.06.2017 r., drugi w dniu 16.10.2017 r., trzeci w dniu 05.02.2018 r. oraz czwarty w dniu 09.04.2018 r.
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  Łączna powierzchnia - 2412m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 130.000,- zł,
  w tym część działki (oznaczona symbolami RV i ŁIV) – 88,33% oraz część działki (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 11,67%
  Do uzyskanej w przetargu ceny części działki (oznaczonej symbolami  RV i ŁIV) doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) sprzedaż część działki (oznaczonej symbolem LsV) wraz z drzewostanem zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 437.08 KB]

  Read more: Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7653&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001) (1815) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 0001 o powierzchni  1952 m2. Działka o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092493/1.  W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r., drugi w dniu 05.02.2018 r. oraz trzeci w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 1952m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  228.000,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 883.81 KB]
  Opis [Adobe Acrobat PDF - 286.19 KB]
  Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.95 MB]

  Read more: Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=9824&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003) (1525) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003)Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 249/1, nr 249/3 i nr 249/5 obr. 0003 o łącznej powierzchni 3068 m2. Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona na północnym skłonie, niezagospodarowana, z dobrym dojazdem oraz z dostępem do uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i telefon. Przez jej część przebiega napowietrzna linia telefoniczna ze słupami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, łąki  oraz tory kolejowe.  W ewidencji gruntów działki nr 249/1 i nr 249/5 oznaczone są symbolami: PsV (pastwiska), Lzr-PsV (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych), natomiast działka nr 249/3 oznaczona jest symbolem PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek nr 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003 oraz dla innych gminnych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 05.02.2018 r. oraz drugi w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 3068m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  193.000,- zł 
  Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
  Opis [Adobe Acrobat PDF - 374.74 KB]

  Read more: Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4763&type=img Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego (20469) (Komunikaty - inwestycje)

  Ze względu na prowadzenie prac z pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu fragmentu niebieskiego szlaku turystycznego (do odwołania). W załączeniu przesyłamy mapkę z zaznaczonym fragmentem.

  Read more: Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1546&type=thumb Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6) (10273) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

   Turystyczna (446/2 obr. 6) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat  nieruchomości zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej

  przedmiot dzierżawy: budynek o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki oznaczonej w ewidencji numerem 446/2 obr. 6 o pow. 43 m², położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej;

  Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 400,- zł netto.
  Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

  Powierzchnia działki  -  43 m2
  Powierzchnia budynku -
  21 m2

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 763.99 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 44.5 KB]

  Read more: Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6)


Oferty w przygotowaniu