Nieruchomość niezabudowana, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Szklanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 82/16 obr. 0005 o powierzchni 1501 m2

Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 295 obr. 0001 o powierzchni 507 m2

Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 0001 o powierzchni 1556 m2

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 349 obr. 0001 o powierzchni 2164 m2, pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową

Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 0001 o powierzchni 1952 m2.