Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza pierwszy przetarg, ustny, nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Szklanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 82/16 obr. 0005 o powierzchni 1501 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza pierwszy przetarg, ustny, nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Szklanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 82/15 obr. 0005 o powierzchni 1772 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza pierwszy przetarg, ustny, nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr U2 (lokal użytkowy) o pow. użytkowej 32,19 m2 położonej przy ul. Sikorskiego 1 w Szklarskiej Porębie wraz z udziałem 3,22% w częściach wspólnych budynków oraz z takim samym udziałem w prawie własności działek gruntu nr 297 i nr 296/2 obr. 0005 o łącznej powierzchni 1069 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza pierwszy przetarg, ustny, nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 295 obr. 0001 o powierzchni 507 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza pierwszy przetarg, ustny, nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 82/17 obr. 0005 o powierzchni 1006 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza piąty przetarg, ustny, nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 0001 o powierzchni 1556 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 349 obr. 0001 o powierzchni 2164 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza siódmy przetarg, ustny, nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 0001 o powierzchni 1952 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza szósty przetarg, ustny, nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 249/1, nr 249/3 i nr 249/5 obr. 0003 o łącznej powierzchni 3068 m2.