Powstać w tym miejscu może hotel z zapleczem rekreacyjnym. Działka o powierzchni ponad 9 ha położona jest na uboczu, otoczona górami i lasami. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie nie tylko tras narciarskich, ale też rowerowych i spacerowych.

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 354.23 KB]

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość zabudowana

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9 i 40 obr. 0008

Powierzchnia działek: 90 298 m2

Lokalizacja: nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta z dojazdem droga leśną

Sytuacja prawna: grunt w użytkowaniu wieczystym Gminy Szklarska Poręba

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek prowadzi księgi wieczyste JG1J/00043181/3 i JG1J/00043182/0.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż praw

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba nieruchomość położona jest:

 • działki nr 39/1, 39/2, 39/5, 39/3 oznaczono symbolem US określonym jako tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji. Teren (ozn. 6) ten wskazany jest do rekultywacji i zagospodarowania sportowo – turystycznego – jako ośrodek narciarstwa zjazdowego o charakterze rodzinnym;
 • działki nr 39/6, 39/9, 39/8, 39/7 oznaczono symbolem KP określonym jako tereny ogólnodostępnych parkingów jednopoziomowych;
 • działkę 40 oznaczono symbolem US określonym jako tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji:
 • działkę 39/4 oznaczono symbolem U – tereny usług: są to obszary, na których dominować winny działalności z zakresu m.in. gastronomii,
 • turystyki i hotelarstwa.

Poza tym wszystkie działki znajdują się w granicach terenów górniczych, a działki nr 39/2, 39/4 dodatkowo w granicach obszaru górniczego.

Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w Szklarskiej Poręby Jakuszyce, przy bocznej leśnej drodze, z rozległą panoramą, o dobrym nasłonecznieniu, nie regularnym kształcie, częściowo ogrodzona. Dojazd do nieruchomości leśną drogą asfaltową o szerokości 3 m. Na działce nr 39/7 znajdują się pozostałości po budynku zaplecza technicznego i budynku magazynu surowca technicznego, na działce nr 39/8 znajdują się pozostałości po budynku biurowym o pow. użytkowej 199 m2 i budynek stacji trafo o powierzchni użytkowej 28 m2, natomiast na działce nr 39/5 znajdują się pozostałości po budynku socjalno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 563 m2. Na działce nr 39/1 znajduje się złoże granitu Czerwony Potok budowlanego.

Informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Granitowa 2, tel. 757 547 715

Oferta [PDF, 354,23 KB]

 • Hits: 1167
 • Hits: 854
 • Hits: 854
 • Hits: 976
 • Hits: 875
 • Hits: 949
 • Hits: 745
 • Hits: 19096
 • Hits: 16756