„DOM Z PENSJONATEM” (ul. Wiejska)

Nieruchomość niezabudowana „DOM Z PENSJONATEM”, ul. Wiejska (63/4 obr. 3)Nieruchomość położona jest w ustronnym i zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby Dolnej przy ulicy Wiejskiej. Działka ma powierzchnię 2346 m2 i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową. W niewielkim sąsiedztwie jest przystanek PKP oraz są liczne szlaki turystyczne, a także las.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 63/4 obr. 0003

Powierzchnia działki: 2346 m2

Lokalizacja: w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Wiejskiej

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 63/3 i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana „DOM Z PENSJONATEM”, ul. Wiejska (63/4 obr. 3)Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka nr 63/4 obr. 0003 znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba (uchwała nr XLIX/604/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 maja 2014 r.) działka oznaczona jest symbolami: MN, MP, Z tj. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MP,Z – tereny zabudowy ekstensywnej, mieszkalno – pensjonatowej

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z dostępem do wody, energii i kanalizacji

Opis nieruchomości: działka nieogrodzona, regularna, położona na lekkim skłonie. W ewidencji gruntów teren działki oznaczony jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno - wypoczynkowe) i N (nieużytki).

Informacja o terenach przyległych: usytuowana w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych w otoczeniu zieleni oraz zabudowy mieszkalnej.

oferta [Adobe Acrobat PDF - 349.09 KB]

  • Hits: 1012
  • Hits: 490
  • Hits: 501
  • Hits: 16932