BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na  oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 3 przy ul. Jedności Narodowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 347 obr. 5 o powierzchni 325 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu:  51,10 m2 (w tym powierzchnia pomieszczeń przynależnych: biuro, magazyn i wc: 27,60 m2

Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego:  1.000,- złotych netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz.  1200 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tutejszego Urzędu pok. 11, tel. (075) 75-47-736

pdf Ogłoszenie [778.61 KB]
pdf Umowa - projekt [62.76 KB]

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Izerskiej / ul. Wolności

Nieruchomość niezabudowana, ul. Izerska/ul. Wolności (132/2 obr. 0001)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 9 lat  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Izerskiej / ul. Wolności

Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem.
Usytuowana w strefie pośredniej  miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, a także zieleni.

Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 1500,- zł netto w miesiącach od grudnia do marca każdego roku oraz w wysokości 500,- złotych netto w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Powierzchnia - 15 021 m2

Kontakt dla osób zainteresowanych dzierżawą:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Buczka 2, Tel. 75 75 47 710, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 824.51 KB]
Umowa - projekt
[Adobe Acrobat PDF - 159.35 KB]

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 11 Listopada

Nieruchomość gruntowa niezabudowa, ul. 11 Listopada (130 obr. 4)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada

Przedmiot dzierżawy: część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 130 obr. 0004 o powierzchni 4478 m²

Powierzchnia działki - 4585 m2

Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 500,- zł netto płatny do 10-go każdego miesiąca.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 824.51 KB]
Mapa [Adobe Acrobat PDF - 150.62 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF - 159.35 KB]

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

 Turystyczna (446/2 obr. 6) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat  nieruchomości zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej

przedmiot dzierżawy: budynek o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki oznaczonej w ewidencji numerem 446/2 obr. 6 o pow. 43 m², położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej;

Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 400,- zł netto.
Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

Powierzchnia działki  -  43 m2
Powierzchnia budynku -
21 m2

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 763.99 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF - 44.5 KB]