Nieruchomość na Turystycznej 20

Dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 557 obr. 0006 o powierzchni 426 m2
Przetarg 17 stycznia 2022 r.

Dzierżawa na okres 14 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 219,90 m2, położonej przy ul. Turystycznej 26
Przetarg 17 stycznia 2022 r.

Dzierżawa na okres 25 lat części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 16691 m2 położona w strefie pośredniej miasta przy ulicach Izerskiej i Wolności, przeznaczona na usługi sportu i rekreacji
Przetarg 17 stycznia 2022 r.