Filmy o Wlastimilu Hofmanie, Jego życiu oraz twórczości.