Szkolenie wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości

Szkolenie wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości

On 11.09.2019

At Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn, Polska

Categories: Dla mieszkańców, Warsztaty

Hits: 3700

Rate:

Temat:

Założenia Programu DOLNY ŚLĄSK. ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA i przygotowanie producentów rolnych i zakładów przetwórczych do spełnienia w praktyce wymagań systemu certyfikacji ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA

Nabór uczestników już OTWARTY!

Szkolenie w dwóch blokach tematycznych:
1. Podstawowe zasady wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości z uwzględnieniem specyfiki produkcji regionalnej (podstawy GAP, GMP, GHP, HACCP); najważniejsze otocznie prawne dla produkcji rolnej i lokalnego przetwórstwa żywności (RHD, MOL, itp.),
2. Założenia Programu DOLNY ŚLĄSK. ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA i jego wsparcia dla rozwoju oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości; wymagania systemu certyfikacji ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA; przygotowanie producentów rolnych i zakładów przetwórczych do spełnienia w praktyce wymagań systemu certyfikacji ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA.

Odbędzie się w czterech terminach, w dwóch lokalizacjach:
• 11 września 2019 w Lubawce
• 12 września br. w Lubawce
• 24 września br. w Podgórzynie
• 25 września br. w Podgórzynie

Dzięki dofinansowaniu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, szkolenie jest bezpłatne!
Po ukończonym szkoleniu, zainteresowani hodowcy, producenci rolni, przetwórcy będą mogli poddać procesowy certyfikacji swoje produkty i uzyskać Certyfikat ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA.
Dla pierwszych 10 podmiotów, które zgłoszą swoje produkty do certyfikacji, audyt certyfikacyjny — bezpłatnie!

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i odesłać ją na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 6 września 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń! O przyjęciu na szkolenie kandydat zostanie powiadomiony e-pocztą.


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zielona Dolina Sszkolenie