Dwie najnowsze książki "Duchy Jeremiego" i "Przebłysk" były tematem pasjonującej rozmowy o pisarstwie, poszukiwaniach duchowych, podróżach przez świat, inspiracjach i objawieniach...

Więcej na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej