×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 2236) sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie gminy Szklarska Poręba będzie prowadzona przez tzw. inny podmiot będący pośredniczącym podmiotem węglowym.
Sprzedaż ta nastąpi pod warunkiem, że podmiot ten, na podstawie art. 4 ust. 2 przywołanej ustawy, zawrze umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwo stałe — jedną z sześciu spółek skarbu państw, tj.: Polska Grupa Górnicza (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Weglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz LW Bogdanka — paliwo stałe.

Zapotrzebowanie na węgiel i ekogroszek dla mieszkańców Szklarskiej Poręby zostało złożone, natomiast szczegółowe informacje dotyczące miejsca sprzedaży, ceny uwzględniającej odbiór osobisty lub dowóz do gospodarstwa domowego, zgodnie z art. 4 ust. 6 i 7 zostaną ogłoszone po uzyskaniu przez Miasto Szklarska Poręba informacji o podpisaniu umowy, o której mowa powyżej.

Informujemy, że warunkiem możliwości zakupu węgla po preferencyjnych cenach jest uzyskanie zaświadczenie potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi chcąca zakupić węgiel osoba, dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę tego dodatku. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy osoba fizyczna w gospodarstwie domowym składa do Burmistrza wniosek o wydanie takiego zaświadczenia.
Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Jedności Narodowej 11.
Formularz wniosku do pobrania w wersji elektronicznej. Dostępny jest także w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do wniosku dołącza się oświadczenie o nabyciu lub nie nabyciu przez wnioskodawcę bądź członka jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-23, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.
Formularz oświadczenia do pobrania w wersji elektronicznej. Dostępny jest także w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Agnieszka Gwóźdź
Sekretarz Miasta