Dziękujemy za udostępnienie widokówek ze zbioru PW "Libra".