Regulamin odpłatnego korzystania z powierzchni reklamowej w internetowym serwisie miejskim www.szklarskaporeba.pl

 1. Z powierzchni reklamowej w internetowym serwisie miejskim jedynie podmioty działające legalnie.
 2. Z powierzchni reklamowej w internetowym serwisie miejskim mogą skorzystać jedynie podmioty niezalegające z opłatami w stosunku do Urzędu Miasta.
 3. Powierzchnię reklamową na stronie miasta można wykupić na okres:
  1. 3 miesięcy
  2. 6 miesięcy
  3. 9 miesięcy
  4. 12 miesięcy
 4. Czas udostępniania powierzchni reklamowej liczony jest w miesiącach kalendarzowych.
 5. Opłata za korzystanie z powierzchni reklamowej na stronie miasta wynosi odpowiednio w kwotach brutto, jednorazowo.
  1. 3 miesiące – 300 zł
  2. 6 miesiące – 500 zł
  3. 9 miesiące – 750 zł
  4. 12 miesiące – 1000 zł
 6. Podpisanie umowy musi nastąpić co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem okresu trwania umowy.
 7. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Referatem Promocji, podpisanie umowy może nastąpić później niż 14 dni przed rozpoczęciem okresu trwania umowy.
 8. Umieszczenie reklamy będzie miało miejsce po uiszczeniu opłaty za korzystanie z powierzchni reklamowej - decyduje data wpłynięcia opłaty na konto udostępniającego powierzchnię reklamową.
 9. Emisja reklamy ukaże się dopiero po uiszczeniu pełnej opłaty.
 10. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, aktywny odnośnik do adresu URL będzie prowadził do strony obiektu na stronie Miasta.
 11. Reklamę przygotowuje samodzielnie korzystający z powierzchni wg specyfikacji i przesyła na adres Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
 12. Specyfikacja pliku reklamy:
  1. długość 300px i wysokość 80px
  2. formaty zapisu plików graficznych to GIF, JPG, PNG, SWF
 13. Treść reklamy musi być zgodna z prawem.
 14. Korzystający z powierzchni reklamowej oświadcza, że przekazane materiały nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.
 15. Korzystający z powierzchni reklamowej ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i obraz umieszczany w reklamie. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych bądź naruszenia innych przepisów prawa, Udostępniający będzie je natychmiast kierował do Korzystającego jako podmiotu odpowiedzialnego za treść i obraz reklamy. Korzystający przejmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni Udostępniającego od odpowiedzialności.