Regulamin odpłatnego korzystania z powierzchni reklamowej na stronie internetowej miasta www.szklarskaporeba.pl oraz harmonogram zajętości miejsca.

 1. Z powierzchni reklamowej na stronie internetowej miasta mogą skorzystać jedynie podmioty działające legalnie.
 2. Z powierzchni reklamowej na stronie internetowej miasta mogą skorzystać jedynie podmioty niezalegające z opłatami w stosunku do Urzędu Miasta.
 3. Powierzchnię reklamową na stronie miasta można wykupić na okres:
  1. 3m-cy
  2. 6m-cy
  3. 9m-cy
  4. 12m-cy
 4. Czas udostępniania powierzchni reklamowej liczony jest w miesiącach kalendarzowych.
 5. Opłata za korzystanie z powierzchni reklamowej na stronie miasta wynosi odpowiednio w kwotach brutto, jednorazowo.
  1. 3m-ce – 300zł
  2. 6m-cy – 500zł
  3. 9m-cy – 750zł
  4. 12m-cy – 1000zł
 6. Podpisanie umowy musi nastąpić co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem okresu trwania umowy.
 7. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Referatem Promocji, podpisanie umowy może nastąpić później niż 14 dni przed rozpoczęciem okresu trwania umowy.
 8. Umieszczenie banneru będzie miało miejsce po uiszczeniu opłaty za korzystanie z powierzchni reklamowej - decyduje data wpłynięcia opłaty na konto udostępniającego powierzchnię reklamową.
 9. Ogłoszenie ukaże się dopiero po uiszczeniu pełnej opłaty.
 10. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, link z banneru będzie prowadził do strony obiektu na stronie Miasta.
 11. Banner przygotowuje samodzielnie korzystający z powierzchni , wg. specyfikacji poniżej, i przesyła na adres Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
 12. Specyfikacja pliku:
  1. Rozmiary: 300px x 80px
  2. Formaty GIF, JPG, PNG, SWF
 13. Treść banneru reklamowego musi być zgodna z prawem.
 14. Korzystający z powierzchni reklamowej oświadcza, że przekazane materiały nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.
 15. Korzystający z powierzchni reklamowej ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i obraz umieszczany na bannerze. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych bądź naruszenia innych przepisów prawa, Udostępniający będzie je natychmiast kierował do Korzystającego jako podmiotu odpowiedzialnego za treść i obraz reklamy. Korzystający przejmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni Udostępniającego od odpowiedzialności.

Harmonogram rezerwacji miejsca pod dzierżawę

Zajęte

Data Banner nr
1 2 3 4 5 6 7 8
2017.06.01 - 2017.08.31 Zajęte Zajęte Zajęte Zajęte Zajęte  Zajęte 
 Zajęte 
 Zajęte 
2017.09.01 - 2017.11.30 Zajęte
Zajęte  Zajęte
2017.12.01 - 2018.02.28  Zajęte
2018.03.01 - 2018.05.31  Zajęte Zajęte
2018.06.01 - 2018.08.31  Zajęte   Zajęte Zajęte Zajęte
2018.09.01 - 2018.11.30 Zajęte  Zajęte Zajęte Zajęte Zajęte
2018.12.01 - 2019.02.28  Zajęte   
2019.03.01 - 2019.05.31    
2019.06.01 - 2019.08.31      

2019.09.01 - 2019.11.30

             

Aktualizacja 2018.08.17

Umieszczenie banneru będzie miało miejsce po uiszczeniu opłaty za korzystanie z powierzchni reklamowej - decyduje data wpłynięcia opłaty na konto udostępniającego powierzchnię reklamową