Już pierwszego kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

SAMORZĄDOWY INTEGRACYJNY ŻŁOBEK
„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW”
w SZKLARKSIEJ PORĘBIE
INFORMUJE, że

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe 2016, został zamieszczony I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Serdecznie zapraszamy Państwa - naszych członków-producentów - do składania wniosków o przyznanie Karkonoskiej Marki Lokalnej Skarby Ducha Gór.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki ogłasza rekrutacje dzieci 5/6 letnich do oddziału przedszkolnego. Rekrutacja rwa od 15 - 26 lutego 2016 . Wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły.

Miejska Przychodnia przy ul. Szpitalnej już od stycznia oferuje zwiększoną dostępność do lekarza dziecięcego i tak :

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
P R Z Y P O M I N A

o ustawowym obowiązku złożenia w tut. Urzędzie w terminie do 31 stycznia 2016r.

Burmistrz Szklarskiej Poręby zarządzeniem nr 0050.34.2018 z 31 grudnia 2018 r. odwołał okresowy zakaz wstępu do lasów komunalnych Szklarskiej Poręby.

Ze względu na prowadzenie prac związanych z usuwaniem wywrotów i złomów Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu fragmentu zielonego i niebieskiego szlaku turystycznego na terenie leśnictwa Roztoka (do odwołania). Tymczasowo zamknięte szlaki turystyczne i ich obejście zostało zaznaczone na mapie w załączniku. 

Ze względu na prowadzenie prac związanych z usuwaniem wywrotów i złomów Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu fragmentu zielonego i niebieskiego szlaku turystycznego na terenie leśnictwa Roztoka (do odwołania). Tymczasowo zamknięte szlaki turystyczne i ich obejście zostało zaznaczone na mapie w załączniku. 

W związku z budową drogi na działce 372 (gm.Szklarska Poręba. Obręb 0003), wzdłuż której przebiega niebieski szlak turystyczny ze Szklarskiej Poręby Dolnej do "Chybotka", informujemy o tymczasowym zamknięciu tego odcinka (fragment zaznaczony na mapie) i proponujemy jego obejście czarnym szlakiem.

Ze względu na prowadzenie prac z pozyskania i zrywki drewna, leśnictwo Zieleniec informuje o czasowym zamknięciu fragmentu szlaku turystycznego (od 04.09.2017 do odwołania) prowadzącego ze schroniska Orle do Mostu Granicznego na Izerze przez Granicznik (szlak zielony).

w związku z prowadzonymi w leśnictwie Szronowiec pracami z zakresu pozyskania i zrywki drewna informujemy o tymczasowym zamknięciu fragmentu żółtego szlaku turystycznego. Obejście zostanie poprowadzone szlakiem niebieskim i będzie obowiązywać od 21.08.2017 do odwołania.

Ze względu na prowadzenie prac z pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu fragmentu zielonego szlaku turystycznego (do odwołania). Obejście zostało zaznaczone na mapie w załączniku. 

Ze względu na prowadzenie prac z pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu (do 20.11.2016 r.) fragmentu czarnego szlaku turystycznego.