×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 Poznajmy się bardziej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Opis:
Projekt ma na celu zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy instytucjami partnerów, nawiązanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami,
wspierając w ten sposób ich warunki życia i uwarunkowania społeczne w poszczególnych gminach.

Zakres projektu:
1) organizacja przez każdego z partnerów spotkań: strażaków, seniorów, urzędników, uczniów oraz mieszkańców;
2) zakup wyposażenia do przeprowadzania spotkań;
3) zakup materiałów promocyjnych.

Partnerzy projektu:
Gmina Lanov
Gmina Karpacz
Miasto Szklarska Poręba

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- łączna wartość projektu: 293.815,45 EUR
- kwota dofinansowania EFRR: 249 743,13 EUR

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 1.07.2017r.
Zakończenie realizacji: 30.06.2020r.

Informacja o projekcie