×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 był tradycyjnie Dniem Sportu, który przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego i rodzice.Zebraliśmy się wszyscy w nowym bloku sportowym, ponieważ aura nie sprzyjała zabawom na powietrzu.

Pani Dyrektor, mgr Justyna Kozik przypomniała, że w poprzednich latach w Dzień Sportu w pełni był zaangażowany Pan Dariusz Hudoba, którego nie ma już wśród nas. Uchwałą Rady Pedagogicznej zgodnie z wolą rodziców uczniów SP 1 Dzień Sportu od dzisiaj będzie obchodzony w naszej szkole jako Memoriał im. Darka Hudoby. 

Pan Dariusz Hudoba był nauczycielem wychowania fizycznego w SP 1, trenerem biathlonu, instruktorem narciarstwa biegowego i zjazdowego, pasjonatem sportu, przewodnikiem sudeckim. Kochał pracować z dziećmi. Uczniowie SP 1 pod opieką Pana Darka Hudoby sięgali po wysokie trofea sportowe przywożone z licznych zawodów.

W imieniu młodzieży zabrała głos Roksana Mitka, uczennica klasy VI b, która wspominała lekcje i treningi prowadzone przez Pana Dariusza Hudobę. Zwróciła uwagę na to, że swoją postawą zachęcał młodzież do uprawiania sportu, co roku przygotowywał Dzień Sportu, którego ideą było zaangażowanie wszystkich uczniów w wyznaczone zadania sportowe. Pan Darek uczył młodzież zasad fair play, tak ważnych w życiu i sporcie.
W tym momencie uczciliśmy wszyscy pamięć Pana Dariusza Hudoby minutą ciszy.

Potem wystąpił Pan Zbigniew Kubiela - przewodniczący Rady Miasta, który złożył wszystkim dzieciom życzenia z okazji ich święta, a później mówił o wartościach sportu i wspominał Pana Darka Hudobę. 

Następnie Pani Dyrektor oddała głos Paniom: Dagmarze Rakowskiej i Agnieszce Pałac, które poinformowały, że tegorocznym zadaniem programu „Szkoła bez przemocy” jest kibicowanie fair play. W związku z tym został ogłoszony konkurs na najlepszą drużynę kibicującą „Fair play”. Każda klasa przygotowała się do prezentacji swoich drużyn kibicujących. Pani Dagmara przedstawiła  kryteria oceniania poszczególnych klas.

W dalszej części spotkania najlepsi sportowcy SP 1 – Roksana Mitka i Adrian Maćkowiak z klasy VI b – wygłosili apel do wszystkich sportowców, by dbali o piękno i czystość sportu, bronili go przed przemocą i agresją, przestrzegali zasad fair play, a potem zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy.
Bardzo ciekawe były występy drużyn kibicujących. Pierwsza zaprezentowała się klasa VI b Pani Dagmary Rakowskiej, a na końcu klasa I Pani Marioli Leś. W każdym występie były widoczne plakaty, transparenty, ciekawe przebranie, słyszalne były okrzyki i hasła dopingujące. Uczniowie włożyli w swoje występy wiele serca i wszystko  robili w bardzo kulturalny sposób. Ich występy oceniali rodzice i nauczyciele według ustalonych wcześniej kryteriów.  

Po występach uczniowie SP 1 i SP 5 wzięli udział w różnych zadaniach sportowych przygotowanych przez Panie: Dorotę Kuchmistrz i Teresę Wolwowicz. Każde dziecko odwiedziło 14 stacji, które obsługiwali rodzice i nauczyciele SP 5 i SP 1, i zbierało podpisy. Poszczególne konkurencje -  podskoki z szarfą na nogach, podrzucanie i chwytanie „jajka”, bieg w kopercie wyznaczonej przez słupki, ćwiczenie równoważne, rzut piłeczką do obręczy, rzut piłeczki palantowej do bramki za pomocą kija do minihokeja, skakanie przez skakankę, rzut piłką do kosza, rzut woreczkiem do leżącej obręczy, przewroty w przód, skok na skrzynię i zeskok z piłką między nogami, przejście wyznaczonego odcinka  w pozycji podporu tyłem na wyznaczoną odległość z niesieniem piłki lekarskiej, niesienie na łyżce jajka – były do wykonania przez wszystkie dzieci. Które z nich zaliczyło 14 stacji, wrzucało swoją karteczkę do pudełka i tym samym czekało na losowanie i nagrodę.

W czasie zajęć sportowych odwiedził nas Pan Burmistrz, Grzegorz  Sokoliński.  Złożył dzieciom życzenia z okazji ich święta i życzył wszystkim wspaniałej zabawy. Potem nastąpiła półgodzinna przerwa, w czasie której wszyscy uczniowie udali się do klas na przygotowany przez rodziców poczęstunek.
Po przerwie klasy I i II bawiły się w auli chustą pod kierunkiem Pani Beaty Holek z MOKSiAL-u, grały też w tenisa pod opieką Pana Klimka, klasy czwarte obydwu szkół zagrały w dwa ognie, klasy piąte rozegrały minimecz w piłkę ręczną, klasy szóste w siatkówkę.

Dużym aplauzem cieszyła się gra w siatkówkę rozegrana między dorosłymi ( rodzice, nauczyciele, radni, pracownicy MOKSiALU ) i młodzieżą. Rozgrywki komentowała Pani Dyrektor Justyna Kozik. Mecz sędziowały Panie: Dorota Kuchmistrz i Teresa Wolwowicz. Wygrali dorośli.

Po meczu Pani Anna Szydłowska zaprezentowała najlepsze sportsmenki: Klaudię Wójcik z SP 5 i Roksanę Mitkę z SP 1 oraz najlepszych sportowców: Piotra Sikorę z SP 5 i Adriana Maćkowiaka z SP 1, którym Pani Dyrektor SP 1 i Pan Dyrektor SP 5 wręczyli nagrody.

Na końcu Pani Dyrektor Justyna Kozik, Pani Dorota Kuchmistrz i Pani Dagmara Rakowska ogłosiły, że najlepszą drużyną kibicującą jest klasa I, która otrzymała nagrodę.  Potem losowały karteczki i wręczały poszczególnym dzieciom drobne upominki oraz słodkości.

Pani Dyrektor, mgr Justyna Kozik, serdecznie podziękowała gościom, rodzicom, nauczycielom i młodzieży, za przygotowanie i udział w Dniu Sportu, sponsorom, dzięki którym można było nagrodzić wiele dzieci, pracownikom MOKSiAL-u za nagłośnienie.

W czasie obchodów Dnia Sportu gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Stacji Krwiodawstwa z Wałbrzycha. Kilkanaście osób oddało krew. Dzieci mogły pod opieką wychowawców zobaczyć, jak oddają krew honorowi dawcy.

Uważamy, że Dzień Sportu w naszej szkole obfitował w różnorodne wrażenia i  w pełni udał. Spodobały się nam sympatyczne wpisy do Kroniki Szkoły, za które serdecznie dziękujemy.

                                                                                          relacja:  SU SP 1