Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 5 lutego i 21 marca 2019 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus+ przez szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków.

W ramach Akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" oraz Akcji "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" w sektorze Edukacja szkolna:
• zagraniczne kursy nauki języka dla kadry
• zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli
• tzw. "wymianę" uczniów i kadry między szkołami
• zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli

W ramach Akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe:
• zagraniczne staże i praktyki dla uczniów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych
• praktyki zawodowe kadry
• szkolenia kadry w instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z PROGRAMU ERASMUS+, praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli.

Najbliższe terminy warsztatów

Dla sektora edukacji szkolnej:
• 26 listopada, Warszawa
• 3 grudnia, Poznań
• 7 grudnia, Warszawa

Dla sektora kształcenia i szkolenia zawodowego:
• 6 grudnia, Warszawa

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
• jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 5 lutego i 21 marca 2019 r. dla akcji: "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" i "Partnerstwa strategiczne",
• jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem generatora wniosków ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
• w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
• jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu,
• jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać 100% finansowania projektu,
• jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org .

Organizator szkolenia: Grupa Wydawnicza Semantika