Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki uroczyście obchodziła swój dzień patrona. Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Tadeusza Kościuszki. Uroczystość związana z Patronem Szkoły doskonale wpisuje się więc w obchody Roku Kościuszkowskiego. Uczniowie naszej podstawówki przygotowali z tej okazji bogaty program artystyczny nawiązujący do uroczystej przysięgi jaką 223 lata temu Naczelnik Powstania Tadeusz Kościuszko składał na krakowskim rynku.

SAMORZĄDOWY INTEGRACYJNY ŻŁOBEK
„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW”
w SZKLARKSIEJ PORĘBIE  INFORMUJE, że
ROZPOCZYNAMY NABÓR DZIECI
NA ROK SZKOLNY
2017/2018

W Szklarskiej Porębie gościli przedstawiciele Autonomicznej Republiki Adżarii. Delegacja z Gruzji przebywała na Dolnym Śląsku w ramach Współpracy Regionów Dolnego Śląska i Adżarskiej Republiki Autonomicznej Gruzji. Przyjazd do Szklarskiej Poręby był częścią wizyty studyjnej na Dolnym Śląsku.

 • Dům Wlastimila Hofmana
  ul. Matejki 23
  tel. +48 75 717 27 52

 • Valonská chata JUNA
  ul. Kołłątaja 12
  tel. +48 75 717 29 56, fax 75 717 33 56
  www.chatawalonska.pl

 • Sklárna "Leśna Huta"
  ul. Kołłątaja 2
  tel. +48 75 717 23 03
  www.lesnahuta.pl

 • Krkonošské ekologické vzdělávací centrum Krkonošského národního parku (Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN)
  ul. krzei 28 (u dolní stanice lanovky na Jínonoš)
  tel. +48 75 717 21 24

 • Kostel neposkvrněného srdce Panny Marie
  ul. Piastowska,  Szklarska Poręba Dolna

 • Kostel Božího těla
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2 

 • Hřbitovní kostel
  Filiální kostel Matky boží Růžencové (hřbitovní)
  ul. Piastowska,  Szklarska Poręba Dolna

 • Mineralogické muzeum
  ul. Kilińskiego 20
  mob.  +48 607 100 880,
  www.sokolowski-muzea.pl

Historie Sklářské Poruby (pol. Szklarska Poręba) je úzce spojena s rozvojem sklářství, hledáním drahokamů a nerostů a od poloviny 19. století také s turistikou.

Koncem 13. století koupil území dnešní Sklářské Poruby řád Johanitů z Teplic (pol. Cieplice) za účelem hledání zlata a drahokamů. V polovině 14. století vznikla první sklárna. Pozdějšími majiteli území a iniciátory vzniku dalších hutí byla rodina Schaffgotschů, jejíž panství zahrnovalo i území hor a podhůří. V té době byly Krkonoše prohledávány hledači nerostných pokladů, kteří sem přišli ze západní Evropy a říkalo se jim Valoni. Do dnešní doby se dochovaly stopy jejich přítomnosti – štoly, důlní díla, šachty a také tajemné znaky vyryté na skalách, které poukazují na nerostné bohatství tohoto území.

Rozvoj sklářství souvisel s intenzívní těžbou lesů. Za dřevem, nezbytným k tavení skla, "putovaly" hutě podél potoků z údolí směrem k horám a společně s nimi i osady sklářů, dřevorubců a uhlířů. S "putujícími sklárnami" je spojen název města Sklářská Poruba. Na sklářských porubách často vznikaly pastýřské osady, a takto vznikla i samotná Sklářská Poruba. Název s konečnou platností určil Slezský ústav v roce 1946 a zveřejnil jej v Úředním věstníku znovuzískaných území č. 5.

Další sklárny vznikly roku 1575 u Czeské Strugy, roku 1617 v Bílém údolí, v roce 1754 v osadě Orle a v roce 1842 pak v údolí řeky Kamienna. V tomto údolí vznikla sklárna, která je do dnešního dne v provozu a původně se nazývala „Józefina” a po roce 1945 byla přejmenovaná na „Julia”. Sklářství bylo po několik staletí hlavním odvětvím zdejší ekonomiky. Velký vliv na dějiny Sklářské Poruby měli čeští protestanti, kteří sem přišli v roce 1578 - jednalo se o náboženské emigranty.  Těm hrabě Schaffgotsch, známý náboženskou tolerancí, dovolil usídlit se na slezské straně hor a tak vznikla osada Marysin na úpatí Jínonoše (pol. Szrenica). Z českých emigrantů se příznivě v dějinách regionu zapsali zejména laboranti, kteří znali přírodní léčitelství a vyráběli proslulé bylinné tinktury. V 17. a 18. století vznikaly další sídliště a začátkem 19. století se Sklářská Poruba stala jednou z největších sudetských vesnic. Tvořilo ji 26 osad a samot s 336 domy, dvěma kostely (katolickým a evangelickým), čtyřmi školami, dvěma sklárnami a šestnácti brusírnami skla, třemi mlýny a pilou. Hlavním zdrojem příjmů místního obyvatelstva byla práce v lese (dřevorubci a uhlíři), tavení skla (skláři) a obdělávání půdy a pastevectví. Právě z pastýřských boud na vysokohorských pláních vznikly v pozdější době současné horské chaty.

Od poloviny 19. století se intenzívně začala rozvíjet turistika. Zájem o poznání a osobní zkušenosti s krásami horských výletů, a zejména půvab zdejšího okolí způsobily, že se Sklářská Poruba stala proslulým klimatickým a turistickým střediskem Dolního Slezska. Významným milníkem v dějinách tohoto místa bylo postavení silnice roku 1847 z Piechowic přes Novosvětský průsmyk (pol. Przełęcz Szklarska) do Harrachova a v roce 1902 železniční tratě z Jelení Hory do Tanvaldu. Od tohoto okamžiku si Sklářská Poruba, kde se rozvíjela turistika, upevnila svou pozici jako významné centrum turistiky a zimních sportů. Další událostí významnou pro rozvoj cestovního ruchu byla v roce 1962 stavba lanovky „Szrenica” na Jínonoš.

Koncem 19. století zprávy o půvabu obce a krásném okolí přilákaly do Sklářské Poruby umělce – spisovatele, básníky, malíře a sochaře. Takto vznikla svérázná umělecká kolonie, v jejíž tradici dnes pokračují současní umělci.
Po roce 1945 se většina ubytovacích objektů ve Sklářské Porubě stala majetkem Fondu zaměstnaneckých rekreací a Sklářská Poruba se stala jedním z nejznámějších rekreačních míst v Polsku.

Na město byla Sklářská Poruba povýšena až v roce 1959.

Urząd Gminy

Adresa:

Ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba

Telefon:

+48 75 75 47 700, 75 75 47 708

E-mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 

IČ:

000 52 72 91

Bankovní spojení:

03 1090 1984 0000 0001 0081 0039

Úřední hodiny: 

pondělí 8:00-16:00, úterý - pátek 7:30– 15:30

Starosta: 

Grzegorz Sokoliński

Telefon:

+48 75 75 47 708

e-mail: 

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Místostarosta: 

 

Telefon:

 

e-mail: 

 

Zastupitelstvo:

 1. Kubiela Zbigniew - Předseda
 2. Kupis Mirosław - Místopředseda

Členové:

 1. Abramowicz Iwona
 2. Biernacka Mariola
 3. Duk Adam
 4. Ginter Bohdan Wojciech
 5. Głodek Ryszard
 6. Hochół Mirosław Andrzej
 7. Karpiej Mirosław Józef
 8. Kukulski Cyprian
 9. Lichocki Janusz Henryk
 10. Olas Ryszard Sebastian
 11. Popłoński Paweł Krzysztof
 12. Rzemieniewska Irena
 13. Wiater Przemysław

Výbor hospodářského rozvoje:
předseda – Cyprian Kukulski
místopředseda – Janusz Lichocki
členové – Mariola Biernacka, Adam Duk, Ryszard Głodek, Mirosław Karpiej, Przemysław Wiater   

Finanční výbor
předseda–  Ryszard Olas
místopředseda – Adam Duk  
členové – Mariola Biernacka, Ryszard Głodek, Cyprian Kukulski, Paweł Popłoński, Irena Rzemieniewska

Sociální výbor
předseda – Irena Rzemieniewska
místopředseda – Przemysław Wiater
členové – Mirosław Karpiej, Mirosław Kupis, Janusz Lichocki, Ryszard Olas, Paweł Popłoński

Kontrolní výbor
předseda – Bohdan Wojciech Ginter  
místopředseda – Iwona Abramowicz
člen – Mirosław Hochół

Oficiální název 

Miasto Szklarska Poręba

Statistické údaje

Počet částí:

0

Části obce:  

 

Katastrální výměra:

75,44 km²

Správní charakter:

městská obec 

Počet obyvatel:

stav ke dni 1.01.2013 – 6575 

Počet ekonomických subjektů:

stav ke dni 1.01.2013 –   1003

Pošta:

ano, 1 

Zdravotnická zařízení:

ano, 

Škola:

ano, 7 školských zařízení:
2 gimnazja (ZŠ 7.-9. třída),
2 základní školy,
2 mateřské školy
1 gymnázium (zřízené okresem) 

Kulturní instituce:

ano, knihovna, MOKSiAL (Městské středisko kultury, sportu a místních aktivit), muzea (Dům Gerharta a Carla Hauptmannů – pobočka Krkonošského muzea, Dům Vlastimila Hofmana, Krkonošské ekologické vzdělávací centrum, Mineralogické muzeum, Muzeum Zěmě -  JUNA, Energetické muzeum)

Obecní sportovní infrastruktura:

ano, 2 školní hřiště "Orlik", 1 městské hřiště, 3 tělocvičny ve školách

Vodovod:

ano

Plynofikace:

ano 

Kanalizace (ČOV):

ano

Partnerská města:

Aulum Haderup – Dánsko
Bad Harzburg – Německo
Harrachov – Česká republika
Kořenov – Česká republika
Augustów - Polsko

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wsparcie finansowe wymiany ogrzewania na ekologiczne

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY MIASTA SZKLARSKIEJ PORĘBY - wchodzimy na wyższy poziom

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba Informuje, że w okresie od 23 maja do 30 sierpnia 2018 r. na terenie miasta Szklarska Poręba prowadzone były prace polegające na zdemontowaniu, wywiezieniu oraz utylizacji materiału izolacyjnego zawierającego azbest.

Łącznie z terenu Szklarskiej Poręby zostało usunięte 7,052 Mg azbestu z 6 nieruchomości. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 5072,37 zł.
Środki na powyższy cel zostały pozyskane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 4311,51 zł, co stanowi 85% wartości zadania, oraz z dotacji ze środków budżetu powiatu jeleniogórskiego w kwocie 760,00 zł, co stanowi 14,98% wartości zadania.

Projekt „Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST” o numerze: POWR.02.18.00-00-0022/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wartość projektu: 4299,50 €

Całkowita wartość Projektu:     4299,50 €
Dofinansowanie EFRR 85%:    3654,58 €
Dofinansowanie budżetu państwa 5%:     214,97 €

Projekt ma na celu promocję tras turystycznych oraz atrakcji turystycznych po polskiej i czeskiej stronie poprzez wydanie mapy (30000szt.). Głównym celem projektu jest wspólne działanie informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych. Mapa zawiera:
•    obszar Szklarskiej Poręby i Harrachova
•    opisy atrakcji turystycznych, propozycje wycieczek, propozycje tras biegowych i inne.
Mapa zostanie wydana w czterech wersjach językowych (polska, czeska, angielska i niemiecka).

Trasy turystyczne Szklarskiej Poręby i Harrachova banner

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

„Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej  na obszarach NATURA 2000 w Szklarskiej Porębie.”

Głównym celem projektu jest  rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji  ekologicznej  społeczeństwa w zakresie  ochrony i zachowania cennych przyrodniczo typów siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt występujących w granicach Obszarów Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Góry Izerskie PLB020009 i Karkonosze PLB020007 oraz obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty - projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 Torfowiska Gór Izerskich PLH020047 i Karkonosze PLH020006.

Realizacja  celu odbywa  się będzie  poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej,  przebiegającej  trasą istniejących szlaków turystycznych  i dróg leśnych oraz  ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Szklarska Poręba, w Nadleśnictwie Szklarska Poręba,  na  obszarach należących Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na trasie ścieżki, której całkowita długość wynosi ok. 39 km wbudowano  11 drewnianych szałasów, pomyślnych jako obiekty edukacji ekologicznej. Każdy z obiektów zlokalizowany został  w pobliżu  miejsc charakteryzujących się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Odległości pomiędzy  szałasami wynosi od 2 do 7 km.

Konstrukcja szałasów z bali  i desek, pokryta jednospadowym dachem z darni pozyskanej  z miejsca,  gdzie zostały wniesione, oparta na planie dwóch wpisanych w siebie okręgów pozwoliła  na „dyskretne” ulokowanie szałasów i ich   aranżację,  umożliwiającą odwiedzającym bezpośrednią obserwację szczególnych pod względem przyrodniczym miejsc.  

W celu rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa, każdy obiekt wyposażony został  w tablice informujące odwiedzających o celach funkcjonowania  Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, jak również o siedliskach przyrodniczych i gatunkach roślin i zwierząt występujących w danym miejscu, stanowiących przedmioty ochrony wymienione w Dyrektywie 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia30 Listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywie 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Dodatkowym wyposażeniem każdego obiektu są drewniane  ławy i stoły pozwalające  na odpoczynek  podczas wędrówki ścieżką przyrodniczą.

Utworzenie ścieżki przyrodniczej  umożliwia  mieszkańcom Szklarskiej Poręby oraz  licznie odwiedzającym  miasto turystom kontakt z przyrodą, wpływając jednocześnie na kształtowanie świadomości społecznej i zrozumienia dla potrzeb ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Trasa ścieżki przeznaczona jest  zarówno dla turystów pieszych jak i rowerowych. 

Link do mapy z lokalizacją szałasów

 

Gmina Szklarska Poręba informuje, iż realizuje projekt pn. „Interaktywna Szklarska Poręba – okno na świat dla każdego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi:
                5 345 254,00 PLN
w tym:  4 543 465,90 PLN z budżetu środków europejskich,
                801 788,10 PLN z budżetu państwa

Celem projektu jest zapewnienie darmowego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu miasta Szklarska Poręba zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub ze względu na niepełnosprawność oraz dla 8 placówek podległych Miastu Szklarska Poręba w ramach działań koordynacyjnych. W tym celu projekt zakłada budowę sieci szerokopasmowej, która będzie zapewniać dostęp do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych. 

W ramach projektu przewiduje się realizację głównych działań, takich jak:

 • zapewnienie dostępu do Internetu 55 gospodarstwom domowym oraz 8 placówkom objętym projektem,
 • budowa 10 stacji bazowych,
 • budowa 9 radiolinii,
 • budowa przyłączy do 63 budynków,
 • zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem i podłączenie Internetu,
 • szkolenie beneficjentów z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji komputerowych i Internetu.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r.

8 OŚ PRIORYTETOWA: „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI” DZIAŁANIE 8.3 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice”  „Překračujeme hranice“.

Tytuł projektu:
„Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz“ nr CZ.3.22/1.3.00/09.01555.
„Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“ nr CZ.3.22/1.3.00/09.01555.

Partner Wiodący/Vedouci Partner: Gmina Lanov, Obec Lánov.
Partnerzy Projektu/ Partneři projektu: Miasto Szklarska Poręba, Město Szklarska Poręba, Gmina Karpacz, Obec Karpacz.

 

PROJEKT „ROWEROWA KRAINA” JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU NYSA

Projekt „Rowerowa Kraina” realizowany w partnerstwem z Miastem Harrachov w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa.
Wartość projektu: 29 702,94 €

Całkowita wartość Projektu:                    29 702,94 €
Koszty kwalifikowane Projektu:              29 702,94 €
Dofinansowanie EFRR:                            25 247,49 €
Dofinansowanie budżetu państwa:             2 970,29 €
Wkład własny ze środków publicznych:   1 485,16 €

Celem projektu jest stworzenie nowego produktu turystycznego i  rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego w szczególności po przez stworzenie aplikacji mobilnej wykorzystującej technologię ICT do promocji  regionu  co spowoduje  zwiększenie dostępności  do informacji o tych terenach nie tylko wśród mieszkańców obu gmin, ale również wśród stale rosnącego grona użytkowników  urządzeń mobilnych. Ponad to projekt ma na celu pogłębienie współpracy w obszarze wspólnego zainteresowania, jakim jest turystyka rowerowa.  Ścisła współpraca wzmocni stosunki dwustronne  i umożliwi podejmowanie wspólnych wyzwań na szczeblu regionalnym co spowoduje  intensyfikację i rozszerzenie działań między partnerami. Aplikacja mobilna stanie się nowym produktem turystycznym pogranicza polsko-czeskiego, a powstająca przy tym projekcie  infrastruktura turystyczna oraz mapa rowerowa  tylko dodatkowo wzbogaci produkt i stanie się jego nieodłącznym elementem.

Projekt obejmuję:

 1. Stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne pełniącej rolę przewodnika po "Rowerowej Krainie" (w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na promocję turystyki rowerowej i obsługę rowerzystów w technologii ICT)..
 2. Modernizację i budowę infrastruktury technicznej w tym tablic z mapami regionu transgranicznego oraz stojaków rowerowych (w związku z potrzebą dodatkowego oznakowania, uaktualnienia i modernizacji istniejącej infrastruktury)..
 3. Wydruk papierowych map "Rowerowej Krainy"  w nakładzie 30 000 szt. w 4 wersjach językowych polskim, czeskim, niemieckim i angielskim 
 4. Organizację "Rajdu rowerowego bez granic" wspólnie z partnerem czeskim promującego turystykę rowerową regionu oraz inne działania objęte projektem. 
 5. Promocję wyżej wymienionych działań w postaci: plakaty, ulotki, komunikaty prasowe. W celu promowania obszaru pogranicza polsko-czeskiego oraz innych działań objętych projektem również poza obszarem wsparcia.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Tytuł realizowanego projektu (działanie i priorytet):
„Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie”

Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet IV „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)”, Działanie 4.7. „ Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”.

Całkowita wartość projektu: 1 676 528,96 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 250 778,59 PLN
Kwota dofinansowania: do 925 576,16 PLN
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem naturalnych walorów unikalnego, zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. Realizowany projekt wpłynie również na zachowanie bioróżnorodności na terenie Parku, oraz przywrócenie pierwotnych założeń parkowych, a tym samym jego unikalnych, niepowtarzalnych walorów przyrodniczych.
Ideą projektu jest zatem wykorzystanie naturalnego potencjału Szklarskiej Poręby i Parku będącego przedmiotem projektu, w celu stworzenia infrastruktury pozwalającej na edukacje ekologiczną młodzieży szkolnej, pozostałych mieszkańców miasta oraz grup przyjezdnych. Celem projektu jest zachowanie i stworzenie możliwości zwiększenia bioróżnorodności na opisywanym obszarze przez poprawę warunków siedliskowych wybranych gatunków flory i fauny.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje stworzenie: - naturalistycznych, drewnianych pawiloników, które wykorzystywane będą do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, - drewnianej pergoli widokowej, z której rozpościera sie przepiękna panorama na góry i okolice; architektura tego miejsca została tak pomyślana, aby można było tu prowadzić plenerowe zajęcia edukacyjne; - placyku dobrej kondycji: placu zabaw sprawnościowych stworzonego z elementów drewnianych; - systemu dróg parkowych stanowiącego połączenie komunikacyjne poszczególnych elementów ścieżki dydaktycznej. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest przywrócenie dawnej świetności przyrodniczej zabytkowego parku, uznawanego do końca II Wojny Światowej za atrakcje turystyczna i miejsce godne odwiedzenia.
Założeniem projektu jest utrzymanie charakteru parku w konwencji naturalistycznej. Projekt uporządkowania szaty roślinnej ma charakter zachowawczy i naprawczy. W tym celu planuje sie: - wykonanie cięć sanitarnych, konserwatorskich, pielęgnacyjnych; - posadzenie drzew liściastych, iglastych (71 szt.), krzewów (954 szt. - 18 gatunków krzewów w tym chroniona i rzadko spotykana kłokoczkę południowa (Staphylea pinnata)) oraz roślin odkrywkowych, (3845 szt.) gatunków i odmian charakterystycznych dla założeń ostatniej ćwierci XIX w. i przełomu XIX/XX w.; - utworzenie ogrodu błotnego tzw. paludarium; - założenie nowych trawników.
Zagospodarowanie zieleni podlega szczególnemu obostrzeniu i ograniczeniu ze względu na stan prawny parku. Jest on bowiem wpisany do rejestru zabytków decyzja z dnia 9.02.1987 pod nr 888/J. Najciekawsze okazy flory parkowej stanowić będą elementy edukacyjne dydaktycznej ścieżki przyrodniczej o długości ok. 900 m.Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3:Fundusz Mikroprojektów).

1. Prezentacja interesujących miejsc Harrachov, Szklarska Poręba - Prezentace zajímavých míst - Harrachov, Szklarska Poreba projekt zrealizowany w transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Szklarska Poręba w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 7 225,00 Eur

2. Partnerstwo spojone koleją zębatą- Partnerství spojené ozubnicovou železnicí projekt zrealizowany w transgranicznej współpracy Gminy Kořenov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 21 522,18 Eur

3. Wspólny czesko – polski marketing turystyczny w regionie przygranicznym - Společný česko-polský marketing cestovního ruchu příhraničního území -projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Gminy Kořenov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 12 416,80 Eur

4. Harrachov.cz – raj turystów bez granic - Harrachov.cz - ráj turistů bez hranic projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 7 140,00 Eur

5. SzklarskaPoreba.pl - magiczny wypoczynek bez granic magický odpočinek bez hranic projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nissa. Wartość projektu: 12 981,30 Eur

Złożone projekty- MOKSiAL:

1. Z Duchem Gór –karkonoska zimowa rzeźba projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu: 8 126, 47 Eur

2. Karkonoski slalom retro – sport łączy ponad granicami/Krkonošsky retro slalom sport słojuje přes hranice - projekt realizowany w ramach transgranicznej współpracy Miasta Harrachov i Miasta Szklarska Poręba ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu. Wartość projektu: 5 637,41 Eur