Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2012r. [Adobe Acrobat PDF - 763.44 KB]

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 stycznia 2010r. [Adobe Acrobat PDF - 981.15 KB]

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 lipca 2008r. [Adobe Acrobat PDF - 317.81 KB]