Prośba o przygotowanie oferty

Powołanie zespołu negocjacyjnego

Oferta

Zaproszenie do negocjacji

Umowa dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe