Uchwała intencyjna Rady Miejskiej z 2003 r.

Publikacja uchwały w gazecie lokalnej

Uchwała uchylająca

Prośba o przygotowanie oferty

Informacja o nie złożeniu oferty

Informacja o braku rezygnacji z dzierżawy pensjonatu