Uchwała intencyjna Rady Miejskiej z 2003 r.

Publikacja uchwały w gazecie lokalnej

Uchwała uchylająca

Warunki budowy garażu

Aneks do umowy

Wytyczne do aneksu

Aneks do umowy 2

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Uzasadnienie do decyzji

Oferta zmian

Sprzeciw do proponowanych zmian