×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Rozpoczęły się konsultacje społeczne

Z przyjemnością informujemy, że w 2022 r. będzie realizowana kolejna edycja Budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby będą mieli realny i bezpośredni wpływ na wybór projektów. Projekt regulaminu zakłada przeznaczenie na ten cel 200 000,00 zł. Szacunkowy koszt jednego projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu Budżetu obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2022. Konsultacje te zarządził zarządzeniem nr 0050.652.2021 z 12 października 2021 r.

Przedłożony projekt, po ewentualnym uwzględnieniu uwag i uzupełnieniu harmonogramu zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie.

Dokumenty:

Konsultacje prowadzone są od 12 do 31 października 2021 r. w formie przyjmowania propozycji i uwag przekazywanych za pośrednictwem formularza, który będzie do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 oraz poprzez formularz: