Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 1 o powierzchni 1556 m2

Działka o regularnym kształcie, niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem Bz (tereny rekreacyjno–wypoczynkowe). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.

  • Hits: 465
  • Hits: 511
  • Hits: 334

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 11 maja 2011 r. zmieniona uchwałą nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 12 listopada 2014 r.), w którym oznaczona jest symbolem MP9, z podstawowym przeznaczeniem terenu jako tereny zabudowy mieszkaniowo–pensjonatowej oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym:
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
– usługi,
– obiekty i urządzenia sportowe,
– zieleń urządzona i użytkowa,
– parkingi,
– obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
– ciągi komunikacyjne.

Termin zagospodarowania: brak określenia.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego  pokój nr 11, tel.: 757 547 710 lub 757 547 715.

Cena wywoławcza nieruchomości: 240.000,- zł
Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Dokumenty do pobrania:

Szklarska Poręba, 15 lipca 2020 r.