Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Piastowskiej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 343 obr. 3 o powierzchni 4288 m2

Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3) Teren pod zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą

Nieruchomość położona jest w ustronnym i zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby Dolnej przy ulicy Piastowskiej. Działka ma powierzchnię 4288 m2 i przeznaczona jest pod zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą. W sąsiedztwie obiekty wczasowe, budynki mieszkalne, a także łąki oraz widok na góry.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:  działka nr 343 obr. 0003.

Powierzchnia działki: 4288 m2.

Lokalizacja: w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Piastowskiej.

Sytuacja prawna: własność gminy Szklarska Poręba
Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 343 i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

2019 09 24 piastowska343mapa

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie); oznaczona jest na rysunku planu symbolem Uz.3 z podstawowym przeznaczeniem terenu jako tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:
- infrastruktura techniczna,
- lokale mieszkalne (na działkach przeznaczonych pod projektowaną zabudowę na ternie Uz.3 – zajmujące do 20% powierzchni użytkowej zabudowy)
- drogi wewnętrzne i parkingi.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z dostępem do wody, energii i kanalizacji, gazu .

Piastowska 343

Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna lina elektroenergetyczna 20kV oraz linia średniego napięcia Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej i z utrudnionym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).
Informacja o terenach przyległych: usytuowana w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, a także zieleni.

  • Hits: 30181
  • Hits: 713
  • Hits: 534
  • Hits: 629
  • Hits: 707

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta.

Cena wywoławcza nieruchomości: 190.000,- zł
Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Dokumenty do pobrania:

Szklarska Poręba, 26 sierpnia 2020 r.