Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 82/13 obr. 0005 o powierzchni 1131 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 83/1 obr. 0005 o powierzchni 1161 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej, w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 82/11 obr. 0005 o powierzchni 1086 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Oficerskiej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 228/4 obr. 0001 o powierzchni 964 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze  w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 0001 o powierzchni  1556 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 349 obr. 0001 o powierzchni 2164 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piastowskiej w granicach działki gruntu nr 343 obr. 0003 o powierzchni  4288 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 293 obr. 0003 o powierzchni 2412 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 0001 o powierzchni 1952 m2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 249/1, nr 249/3 i nr 249/5 obr. 0003 o łącznej powierzchni 3068 m2.