o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie

 

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
Nieruchomość zabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Caritas 2, w granicach działki gruntu nr 683 (Bi,Ws i W) obr. 6 o powierzchni 2362 m²,     KW JG1J/00037777/3

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuję, iż w treści ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Caritas 2 (działka numer 683 obręb 6) pojawiła się omyłka pisarska dotycząca wysokości minimalnego postąpienia.
Minimalne postąpienie: 20000 zł.

Zarządzenie Nr 0050.280.2014
Burmistrza Szklarskiej Poręby
z dnia 14.01.2014
w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada do zbycia w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 0050.276.2014
Burmistrza Szklarskiej Poręby
z dnia 08.01.2014
w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej do zbycia w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 0050.275.2014
Burmistrza Szklarskiej Poręby
z dnia 08.01.2014
w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia do zbycia w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego.