Nieruchomość o powierzchni 14927 m² położona w strefie pośredniej miasta przy ulicach Izerskiej i Wolności, przeznaczona na usługi sportu i rekreacji.