Dzierżawa na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. 1 Maja, w granicach części działek gruntu nr 401/3 i nr 401/4 obr. 0005 o łącznej powierzchni 39 m2

Przetarg 16 grudnia 2019 r.

Dzierżawa na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. 1 Maja, w granicach części działek gruntu nr 401/3 i nr 401/4 obr. 0005 o łącznej powierzchni 24 m2

Przetarg 16 grudnia 2019 r.

Dzierżawa na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. 1 Maja, w granicach części działek gruntu nr 401/3 i nr 401/4 obr. 0005 o łącznej powierzchni 21,07 m2

Przetarg 16 grudnia 2019 r.

Dzierżawa na okres do 9 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Izerskiej / ul. Wolności, o powierzchni 15021 m2

Dzierżawa nieruchomości zabudowanej - działka nr 446/2 - złożonej z budynku o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki o pow. 43 m², położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej