Dzierżawa na okres 14 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 219,90 m2, położonej przy ul. Turystycznej 26

Dzierżawa na okres 25 lat nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 30461 m² położona w strefie pośredniej miasta przy ulicach Izerskiej i Wolności, przeznaczona na usługi sportu i rekreacji