×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Znikające krajobrazy - podsumowanie pleneru artystycznego happeningiem w izerskim lesie

Otuleni wrześniową aurą Gór Izerskich, w gronie uczestników projektu, przyjaciół oraz przybyłych gości, zakończył się trzymiesięczny program ochronie przed agresywną gospodarką przestrzenną i degradacji środowiska naturalnego. 

Sztuka, jako płaszczyzna dialogu na trudne tematy, jest bardzo pożyteczna do łączenia różnych środowisk, instytucji, pokoleń, opinii i perspektyw. Kolektywnie udało się pokazać jak brak ochrony przestrzeni skutkuje nieodwracalnych znikaniem piękna krajobrazów. A cierpimy na tym przez utratę dobrego samopoczucia, zdrowia i przynależności do miejsca, w którym żyjemy.

Znikające krajobrazy

Z jednej strony subtelna — z drugiej bezpośrednia, końcowa wystawa prac powstałych w trakcie pleneru, w odrodzonym po klęsce ekologicznej izerskim lesie współgrała z lokalnymi zbiorami zgromadzonymi przez Stanisława Kornafela w Stacji Turystycznej ORLE.
Wspólny spacer i rozmowy artystów napawają nadzieją, że znany nam krajobraz nigdy nie zniknie z pola naszego widzenia, a mieć będzie coraz większe znaczenie w podejmowaniu ważnych decyzji o dużych inwestycjach jak i dotyczących codziennego życia.

Znikające krajobrazy

Plener pokazał również, że niekiedy jedyną drogą do zachowania dobrostanu jest bezpośrednia walka o przyrodę. Wymagająca odwagi, wytrwałości i poruszenia społecznego. To ma moc!

W pięknej scenerii Gór Izerskich tworzyło jedenastu artystów:

 • Jacek Kusz / fotograf
 • Monika Krakowska / malarka
 • Ludmiła Riabkova / malarka
 • Ewelina Wójtowicz / sztuki wizualne, ceramika
 • Tomasz Koclęga / rzeźbiarz
 • Matylda Sałajewska / sztuki wizualne
 • Joanna Hobora / sztuki wizualne
 • Jolanta Igielska / fotografka
 • Wiktoria Babij / malarka
 • Nadya Mickiewicz / ilustratorka
 • Artur Rozen / sztuki wizualne

Happening, oprócz kropel deszczu, otuliły obrazowe dźwięki koncertu zespołu Strefa Niskich Ciśnień.

Na przełomie września i października br. wystawę wyeksponuje Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie, Muzeum Karkonoskie — Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej na 4 Peronie.

Znikające krajobrazy

Raz jeszcze wszystkim dziękujemy za przybycie i gratulujemy artystom oraz uczestnikom projektu. 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie otrzymał dofinansowanie ze środków MKiDN na realizację zadania pn. „Znikające Krajobrazy — Interdyscyplinarny Plener Artystyczny” w programie Narodowego Centrum Kultury "Kultura Interwencje 2022", co zaliczyło placówkę do ogólnopolskiego grona 266 beneficjentów.

Znikające krajobrazy

Partnerzy: Miasto Szklarska Poręba, Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, Karkonoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Muzeum Karkonoskie, telewizja Strimeo, czasopismo krajoznawczo-kulturalne "Góry Izerskie", Uniwersytet Trzeciego Wieku "Jeszcze Młodzi" w Szklarskiej Porębie.
Kuratorką jest Ewelina Wójtowicz, reprezentująca partnera pleneru — Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.
Koordynatorką, pleneru jest Anna Wójcikiewicz, reprezentująca Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

Źródło: MOKSiAL, E. Wójtowicz, fot. Bartosz Wójcikiewicz, Michał Stambułski