Dalsze decyzje dotyczące organizacji wydarzeń i zajęć warsztatowych podejmowane będą adekwatnie do sytuacji epidemiologicznej w regionie. Będziemy o nich informować na bieżąco.

Anita Kaczmarska, Dyrektor MOKSiAL