Kapituła Konkursu organizowanego przez Ministerstwo Środowiska, "Zielone Miasta – w stronę przyszłości!"  ogłosiła listę wyróżnionych projektów oraz laureatów nagrody głównej. W kategorii „ Zieleń Miejska” Szklarska Poręba  zgłosiła przebudowany w latach 2011-2012 Park Ducha Gór znajdujący się przy Muzeum – Domu C. i G. Hauptmannów. Nasz projekt znalazł się wśród Laureatów konkursu otrzymując wyróżnienie. Nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Sztokholmu -  miasta, które jako pierwsze w 2010 otrzymało nadawany przez   Komisję Europejską  tytuł „ Zielonej Stolicy Europy”.

Konkurs  skierowany został  do gmin miejskich i miast na prawach powiatu prowadzących  działania na rzecz ochrony środowiska.   O przyznaniu tego tytułu decydują  kryteria takie jak : wzrost gospodarczy, poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska . Celem nagrody Zielonej Stolicy Europy jest rozpoznanie, nagrodzenie, a także zachęcenie polskich  miast do wdrożenia najlepszych praktyk inwestycyjnych mających na celu poprawę jakości życia miejskiej społeczności dbając jednocześnie o środowisko. Ponadto nasza inwestycja zaprezentowana zostanie w folderze przygotowywanym przez Ministerstwo Środowiska oraz  stronie internetowej Ministerstwa Środowiska .

4 listopada w Warszawie burmistrz Szklarskiej Poręby - Grzegorz Sokoliński - odebrał w Warszawie wraz z innymi laureatami dyplom oraz ręcznie robioną szklaną statuetkę.
Więcej informacji o konkursie na stronie www.miejskajazda.pl