Od godz. popołudniowych 23 bm. nie można skręcić w lewo w ul. ! Maja, na skrzyżowaniu przy Skwerze Radiowej Trójki. Więcej na temat: Uwaga! Zmiana organizacji ruchu w centrum miasta