Święto Narodowe Trzeciego Maja w czasie epidemii nie będzie obchodzone hucznie

Wciąż obowiązuje zakaz zgromadzeń i zasady dystansowania społecznego, więc Burmistrz Miasta Mirosław Graf oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Lichocki złożą tylko kwiaty pod obeliskiem na Skwerze Jana Pawła II. Mieszkańcy mogą także wziąć udział we Mszy Św. za Ojczyznę o godz. 10 w kościele pw. Bożego Ciała przy ul. Franciszkańskiej. Pamiętać jednak należy, iż obowiązuje limit osób mogących uczestniczyć jednocześnie w nabożeństwie.
Chociaż sytuacja epidemiczna w Polsce, zdaniem ministra zdrowia i premiera wydaje się być nienajgorsza, zagrożenie wciąż nie minęło i nie powinniśmy lekceważyć zaleceń i obostrzeń dot. przemieszczania się, gromadzenia oraz korzystania z miejsc publicznych.