×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Sukces odnosimy dzięki pracy zespołowej i konsekwencji

Rozmowa z Burmistrzem Szklarskiej Poręby Arkadiuszem Wichniakiem

Uciążliwości związane z prowadzeniem inwestycji traktujemy jako zło konieczne, a duża grupa mieszkańców jest zawsze do pomocy – mówi Arkadiusz Wichniak, burmistrz Szklarskiej Poręby, która najlepiej na Dolnym Śląsku zdobywa pieniądze unijne.

● Szklarska Poręba – ubiegłoroczny zwycięzca naszego rankingu – ponownie jest najlepszą gminą na Dolnym Śląsku, która wydaje unijne pieniądze. Co trzeba zrobić, aby odnieść taki sukces?

– Bardzo się z tego cieszymy. Nasza recepta na sukces to konsekwencja w działaniu, praca zespołowa i ogromne zaangażowanie członków zespołu projektowego.

● Co zmieniło się przez ostatni rok w Szklarskiej Porębie dzięki pieniądzom unijnym?

– Najważniejsza zmiana to przewartościowanie sposobu myślenia mieszkańców. Powstające kolejne inwestycje powodują, że coraz więcej mieszkańców włącza się w funkcjonowanie gminy. Uciążliwości związane z prowadzeniem inwestycji traktują jako zło konieczne, a duża grupa mieszkańców jest zawsze do pomocy.

● Jak przebiega realizacja jednej z największych inwestycji samorządowych w Polsce – Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji, jaką przeprowadzacie wspólnie z Mysłakowicami, Podgórzynem i Kowarami?

– Zakończenie projektu ma nastąpić w końcu tego roku. Zaawansowanie wykonania szacuję na 70 proc. Ten projekt wodno-kanalizacyjny jest bardzo potrzebny wszystkim gminom – członkom KSWiK. Jest to zadanie o ogromnym stopniu złożoności realizacji. Błędy i niedoskonałości w czasie przygotowania inwestycji obecnie powodują szereg perturbacji w czasie wykonania. Dla władz gminy najważniejszy jest jednak efekt końcowy. Wykonanie tej inwestycji generalnie porządkuje gospodarkę wodno-ściekową gminy.

● Co jeszcze Szklarska Poręba i jej mieszkańcy zyskali dzięki dotacjom z Unii Europejskiej?

– Najważniejsza jest oczywiście inwestycja wodno-kanalizacyjna. Ważna jest także budowa mostu na rzece Kamiennej i budowa boiska piłkarskiego. Wszystkie działania dofinansowane z funduszy unijnych są powodem dumy mieszkańców.

● Jakie inwestycje Szklarska Poręba planuje i o jakie pieniądze z UE będzie się starać?

– Do realizacji przygotowujemy kolejne projekty. Chcemy remontować kolejne ulice, przeprowadzić renowację zabytkowych obiektów i parków. Planujemy także budowę kolejnych obiektów sportowych. Oczywiście zabiegać będziemy też o dofinansowania tzw. projektów miękkich.

● Gdyby miał pan wpływ na wprowadzenie zmian w procedurze pozyskiwania funduszy unijnych, co by Pan zmienił i dlaczego?

– Dążyłbym do uproszczenia procedur. Skala dokumentów potrzebnych, by złożyć wniosek, jest bardzo duża. Wydłuża to czas, rosną też koszty przygotowania wniosku. Przy tak wysokich kosztach wielu samorządowców jest złych, kiedy te kosztowne aplikacje musi odstawić na bok, gdy nie uzyskają dofinansowania. *

Rozmawiał  Tomasz Chojnowski

*  żródło : Gazeta Prawna, artykuł na stronie www