×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

V konferencja naukowo-branżowa "Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo - samorząd – współpraca" odbyła się na przełomie maja i czerwca w Hotelu Bornit.

Wśród poruszanych problemów były m.in.: przedsiębiorczość i innowacje w turystyce, konkurencyjność przedsiębiorstw i regionów turystycznych, uwarunkowania prawne rozwoju turystyki, współpraca na rzecz rozwoju turystyki, marketing w działalności przedsiębiorstw i regionów turystycznych.

Uczestnicy konferencji mieli również szansę wysłuchać  wystąpienia burmistrza Grzegorza Sokolińskiego dotyczącego m.in.  „Roli sportu w strategii rozwoju Szklarskiej Poręby”. Obrady plenarne i w sekcjach zostały urozmaicone wyjazdem studyjnym do Pragi.