Starosta powiatu jeleniogórskiego zarządzeniem 67/2020 z 14 października 2020 r. ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe.