×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Burmistrz Szklarskiej Poręby przypomina przedsiębiorcom o ustawowym obowiązku złożenia do 31 stycznia 2022 r. oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w roku ubiegłym w ramach udzielonego zezwolenia. Przedsiębiorca, który nie złoży oświadczenia w terminie, obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej o wysokości 30 % opłaty rocznej za każde z posiadanych zezwoleń.

Ponadto Burmistrz przypomina, że termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija 31 stycznia 2022 roku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiści I raty w ustawowym terminie ma dodatkowych 30 dni na dokonanie wpłaty, ale będzie ona powiększona o 30 % opłaty rocznej. Szczegółowych informacji udziela Joanna Cirko, tel. 757 547 714.

Burmistrz Mirosław Graf