×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 Dotacje dla młodych na otwarcie działalności gospodarczej

Skutki pandemii COVID-19 dotknęły wszystkich, zwłaszcza osób młodych, przed 30 rokiem życia, które często jako pierwsze traciły zatrudnienie.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy po 1 marca 2020 roku zostali bez pracy i nadal są nieaktywni zawodowo,
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie rozpoczęła realizację projektu umożliwiającego ich powrót do aktywności zawodowej.

Nasi specjaliści w ramach projektu "Mój biznes - moja przyszłość"
udzielają nieodpłatnej pomocy już od pierwszych kroków, dotyczących kwalifikowalności i przygotowania dokumentów zgłoszeniowych, poprzez etap szkoleniowy,
aż do rejestracji własnej działalności gospodarczej.
Bezzwrotna pomoc finansowa wynosi aż 23 050,00 zł na otwarcie firmy.
Dodatkowo przewidziane jest półroczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2 000,00 zł.

Szczegóły dotyczące projektu tutaj

Monika Kowalczyk
Specjalista ds. doradztwa i rekrutacji

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.
ul. Kłodzka 27
57- 402 Nowa Ruda
tel. 513 906 875

2021 07 05 zostan sobie szefem