W imieniu organizatorów Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firmy odpowiedzialne społecznie do wzięcia udziału w V Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2016, które odbędą się 19 czerwca 2016 na terenie kompleksu Hali Stulecia.

Burmistrz Szklarskiej Poręby informacje o przystąpieniu do procedury zmiany uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta  Szklarska  Poręba na lata 2015-2020, z perspektywą do 2023 roku.

Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego gminy Szklarska Poręba na rok 2016
Lista osób nieujętych na liście mieszkaniowej na rok 2016

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno – doradcze pn. „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku Zakup prospołeczny”, które odbędzie się 31 maja 2016 r. w Jeleniej Górze.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 2014r. do dnia 17 maja2016r. stwierdzono 93 przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz 3 ogniska u świń. Należy podkreślić, iż wszystkie przypadki ASF u dzików i ogniska u świń na terytorium Polski zlokalizowane są w strefie przygranicznej na obszarze, na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami".  Spotkanie będzie dotyczyć dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych i odbędzie się 1 czerwca 2016 roku. W tym samym terminie spotkania odbędą się również we Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jeleniej Górze w związku z pismem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przekazuje informacje w sprawie stwierdzenia pierwszego w tym roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Republiki Włoskiej. Dnia 2 maja br. potwierdzono wystąpienie ogniska w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano łącznie 17 500 sztuk drobiu. W/w gospodarstwo położone jest w gminie Portomaggiore, w gminie Ferrara, w południowo-wschodniej części Republiki Włoskiej.

Zapraszamy wszystkich 23 maja 2016 r. na cztery testowe jazdy Komunikacją Miejską w Szklarskiej Porębie.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału oraz zgłaszania wszelkich uwag.

Jazdy testowe autobusem organizowane są w związku z planowanym utworzeniem Komunikacji Miejskiej w Szklarskiej Porębie.  
Jest to wydarzenie jednodniowe, w związku z tym rozkład jazdy obowiązuje wyłącznie w dniu 23 maja 2016 r.

Burmistrz Szklarskiej Poręby unieważnia ogłoszenie zamieszczone dnia 30 kwietnia 2016 r. w Gazecie Wyborczej o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 167, 168, 169 obręb 0006 przy ul. Turystycznej w Szklarskiej Porębie.

Pomóż upiększyć nasze miasto biorąc udział w konkursach Burmistrza Szklarskiej Poręby na najładniejszy ogród przydomowy i najpiękniejszy balkon zielony.

Regulamin odpłatnego korzystania z powierzchni reklamowej w internetowym serwisie miejskim www.szklarskaporeba.pl

Informujemy, że pilotażowo zostaje wprowadzona możliwość reklamy na stronie miejskiej, obiektów noclegowych dodatkowym bannerem.

Burmistrz Szklarskiej Poręby przypomina, że termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija 31 maja 2016 roku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiści II raty w ustawowym terminie ma dodatkowych 30 dni na dokonanie wpłaty, ale będzie ona powiększona o 30% opłaty rocznej.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 167, 168, 169 obręb 0006 przy ul. Turystycznej w Szklarskiej Porębie.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 199 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 - 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Odbudowa odcinków ulicy Kołłątaja o łącznej długości 1260 m, uszkodzonych w trakcie intensywnych opadów deszczu na terenie Szklarskiej Poręby".

Burmistrz Szklarskiej Poręby zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich par małżeńskich, zameldowanych na terenie Szklarskiej Poręby, których związek małżeński został zarejestrowany w innym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju, a które w 2016 r. świętować będą jubileusz 50 rocznicy ślubu o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Szklarskiej Porębie w terminie do dnia 15 maja 2016 r.

Już od 1 kwietnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze popularnie zwane programem Rodzina 500 plus.
W naszym mieście weryfikacją wniosków i wypłatą świadczeń zajmować będzie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszczący się w dawnej przychodni na ul. Jedności Narodowej 11.

DECYZJA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
w sprawie ogłoszenia Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zwanej dalej „kpa" w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie poszukuje stażysty na stanowisko administrator świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Po 6-miesiecznym stażu gwarancja zatrudnienia na 3 miesiące. Ze stażu może skorzystać osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy