Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze informuje, że w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016 – 2020 prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach monitoringu lasów.

W celu sprawdzenia przygotowania systemów do działania w ramach krajowego systemu, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur określonych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, określonym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz weryfikację i doskonalenie procedur i mechanizmów funkcjonowania systemów

Miasto Szklarska Poręba zaprasza do udziału w nieodpłatnych spotkaniach rodziców chcących rozwijać swoje umiejętności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje stażysty na stanowisko administrator świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r, poz. 778 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 - 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 176/2 i 178 obr. 0002 w Szklarskiej Porębie".

W najbliższą niedzielę, 10 lipca podczas Bike Week Szklarska Poręba rywalizować będą kolarze szosowi na trasach powiatów jeleniogórskiego, lwóweckiego i lubańskiego. W związku z przejazdem kolarzy w godzinach 11 - 15 wystąpią utrudnienia w ruchu na niektórych drogach. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do kibicowania zawodnikom.

- Szklarska Poręba
brak przejazdu Drogą Wojewódzką nr 358 do Świeradowa-Zdroju - droga zamknięta na wysokości ul. Górnej w godz. 11.30 - 15.00

Od 4 lipca do 2 sierpnia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową, w Karkonoskim Parku Narodowym granicę z Czechami będzie można przekraczać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Powiatowy Lekarz weterynarii w Jeleniej Górze w związku z pismem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przekazuje informacje w sprawie stwierdzenia pierwszego w tym roku ogniska nisko zjadliwej grypy ptaków (LPAI) pod typu H7N7 u drobiu na terytorium Holandii. Dnia 9 czerwca potwierdzono wystąpienie ogniska w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano łącznie 45 000 sztuk drobiu. W/w gospodarstwo położone jest w miejscowości Hiaure, w prowincji Friesland (Fryzja) - kod LVU 01201.

Serdecznie zapraszamy na Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów — przedsiębiorców/osób pragnących założyć działalność gospodarczą i organizacji pozarządowych, zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Partnerstwo Ducha Gór.

W imieniu organizatorów Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firmy odpowiedzialne społecznie do wzięcia udziału w V Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2016, które odbędą się 19 czerwca 2016 na terenie kompleksu Hali Stulecia.

Burmistrz Szklarskiej Poręby informacje o przystąpieniu do procedury zmiany uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta  Szklarska  Poręba na lata 2015-2020, z perspektywą do 2023 roku.

Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego gminy Szklarska Poręba na rok 2016
Lista osób nieujętych na liście mieszkaniowej na rok 2016

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno – doradcze pn. „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku Zakup prospołeczny”, które odbędzie się 31 maja 2016 r. w Jeleniej Górze.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 2014r. do dnia 17 maja2016r. stwierdzono 93 przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz 3 ogniska u świń. Należy podkreślić, iż wszystkie przypadki ASF u dzików i ogniska u świń na terytorium Polski zlokalizowane są w strefie przygranicznej na obszarze, na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami".  Spotkanie będzie dotyczyć dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych i odbędzie się 1 czerwca 2016 roku. W tym samym terminie spotkania odbędą się również we Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jeleniej Górze w związku z pismem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przekazuje informacje w sprawie stwierdzenia pierwszego w tym roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Republiki Włoskiej. Dnia 2 maja br. potwierdzono wystąpienie ogniska w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano łącznie 17 500 sztuk drobiu. W/w gospodarstwo położone jest w gminie Portomaggiore, w gminie Ferrara, w południowo-wschodniej części Republiki Włoskiej.

Zapraszamy wszystkich 23 maja 2016 r. na cztery testowe jazdy Komunikacją Miejską w Szklarskiej Porębie.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału oraz zgłaszania wszelkich uwag.

Jazdy testowe autobusem organizowane są w związku z planowanym utworzeniem Komunikacji Miejskiej w Szklarskiej Porębie.  
Jest to wydarzenie jednodniowe, w związku z tym rozkład jazdy obowiązuje wyłącznie w dniu 23 maja 2016 r.

Burmistrz Szklarskiej Poręby unieważnia ogłoszenie zamieszczone dnia 30 kwietnia 2016 r. w Gazecie Wyborczej o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 167, 168, 169 obręb 0006 przy ul. Turystycznej w Szklarskiej Porębie.

Pomóż upiększyć nasze miasto biorąc udział w konkursach Burmistrza Szklarskiej Poręby na najładniejszy ogród przydomowy i najpiękniejszy balkon zielony.

Regulamin odpłatnego korzystania z powierzchni reklamowej w internetowym serwisie miejskim www.szklarskaporeba.pl