×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro” - pod tym hasłem od nowego roku szkolnego uczniowie będą korzystać z dodatkowych zajęć. Szklarska Poręba na ten cel otrzymała dotację. Projekt zakłada objęcie wsparciem 64 uczniów, w tym: 22 dziewczynek i 42 chłopców, czyli prawie połowy dzieci z klas I-III obu szkół podstawowych. Oczywiście udział jest bezpłatny.

Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących. Zwiększenie atrakcyjności i efektywności zajęć prowadzonych w klasach I-III poprzez doposażenie obu szkół podstawowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne (zakup 3 laptopów, 2 mikrofonów logopedycznych, 2 programów multimedialnych do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,  walizki logopedycznej, gier dydaktycznych i edukacyjnych, plansz i tablic edukacyjnych, książek i ćwiczeń, pomocy dydaktycznych).

Przez cały rok szkolny w związku z tym w obu szkołach organizowane będą:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunku nauk matematycznych