×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

OBWIESZCZENIE Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjngo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa linii kablowej SN-20kV w miejscowości Szklarska Poręba — Jakuszyce w ramach zadania: Modernizacja linii napowietrznej 20kV L-194 relacji PT-19412 Szklarska Poręba — PT-19407 Polana Jakuszycka (zamknięcie pętli L-194). [Adobe Acrobat PDF]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 63.67 KB]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia w Szklarskiej Porębie na działkach nr 354/210, 357, 358/208, 365/173 obręb 0008.” [Adobe Acrobat PDF - 52.05 KB]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany suikzp miasta Szklarskiej Poręby [Adobe Acrobat PDF - 61.47 KB]

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedla Huty w Szklarskiej Porębie.
Projekt planu   [Adobe Acrobat PDF - 333.06 KB]
Projekt planu - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 11.37 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - tekst [Adobe Acrobat PDF - 849.3 KB]
Prognoza Ochrony Środowiska - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 4.08 MB]

Obwieszczenia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedla Huty w Szklarskiej Porębie. [Adobe Acrobat PDF - 90.16 KB]

obwieszczenie starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Senatoryjnej. [Adobe Acrobat PDF - 48.83 KB]

Obwieszczenia Burmistrza Szklarskiej Poręby o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Białej Doliny w Szklarskiej Porębie. [Adobe Acrobat PDF - 62.62 KB]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 82.2 KB]

Obwieszczenia Burmistrza Szklarskiej Poręby o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 391, 393, 394 części działki nr 390 położonych w obrębie 0006, a także części działki nr 164 obręb 0007 przy ul. Moniuszki w Szklarskiej Porębie.   [Adobe Acrobat PDF - 392.27 KB]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedle Huty w Szklarskiej Porębie
Projekt planu   [Adobe Acrobat PDF - 400.49 KB]
Projekt planu - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 7.29 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - tekst [Adobe Acrobat PDF - 833.42 KB]
Prognoza Ochrony Środowiska - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 7.13 MB]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedle Huty w Szklarskiej Porębie   [Adobe Acrobat PDF - 96.98 KB]

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 64.93 KB]

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – obszar 2  [Adobe Acrobat PDF - 62.97 KB]

Ponowne wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 97.75 KB] 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie
Wymieniono tekst planu z uwagi na błąd drukarski jaki wkradł się w § 3 pkt. 6 wcześniej zamieszczonej wersji tekstu planu (w definicji zabudowy usługowej).

Projekt planu   [Adobe Acrobat PDF - 400.49 KB]
Projekt planu - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 5.07 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - tekst [Adobe Acrobat PDF - 1.84 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 4.9 MB]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie
Projekt planu   [Adobe Acrobat PDF - 396.12 KB]
Projekt planu - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 11.16 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - tekst [Adobe Acrobat PDF - 1.84 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 11.24 MB]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 96.84 KB] 

Unieważnienie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie.  [Adobe Acrobat PDF - 130.68 KB] 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedle Huty w Szklarskiej Porębie.  [Adobe Acrobat PDF - 66.7 KB] 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie
Projekt planu  [Adobe Acrobat PDF - 396.12 KB]
Projekt planu - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 11.16 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - tekst [Adobe Acrobat PDF - 1.84 MB]
Prognoza Ochrony Środowiska - rysunek [Adobe Acrobat PDF - 11.24 MB]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie. [Adobe Acrobat PDF - 96.95 KB]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie
Projekt planu Jakuszyce - tekst wyłożenie 2 [Adobe Acrobat PDF - 273.71 KB]
Prognoza OŚ - tekst wyłożenie 2 [Adobe Acrobat PDF - 1.52 MB]
MPZP Jakuszyce wyłożenie 2 [Adobe Acrobat PDF - 12.95 MB]
Prognoza OŚ - wyłożenie 2 [Adobe Acrobat PDF - 11.62 MB]

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 99.94 KB]

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie
 Prognoza Oddziaływania na Środowisko [Adobe Acrobat PDF - 458.66 KB]
 Projekt Uchwały [Adobe Acrobat PDF - 181.55 KB]
 Mapa [Adobe Acrobat PDF - 10.79 MB]

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie
Prognoza Oddziaływania Na Środowisko [Adobe Acrobat PDF - 62.5 KB]
 Projekt Uchwały [Adobe Acrobat PDF - 407.47 KB]
 Mapa [Adobe Acrobat PDF - 15.05 MB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 62.5 KB]


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie
[Adobe Acrobat PDF - 65.2 KB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poręby [Adobe Acrobat PDF - 90.23 KB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów w rejonie ulicy Górnej w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 70.34 KB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Górnej w Szklarskiej Porębie  [Adobe Acrobat PDF - 66.78 KB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poręby [Adobe Acrobat PDF - 215.24 KB]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 207.11 KB]

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKALRSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 87.08 KB]

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKALRSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 612.64 KB]

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKALRSKIEJ PORĘBY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Armii Krajowej, Oficerskiej, 11 Listopada i Górnej w Szklarskiej Porębie [Adobe Acrobat PDF - 603.82 KB]