Aparat mammograficzny

Akcja badań profilaktycznych w porozumieniu z NFZ dla mieszkanek Szklarskiej Poręby w wieku 50-69bezpłatna mammografia 30 marca 2022 r. przy ul. Szpitalnej 1, przed ośrodkiem zdrowia. Zapisy telefoniczne poprzez nr 422 546 417.

Odstąpienie od kar za nielegalny pobór wody oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych

Mieszkańcy Szklarskiej Poręby zdecydowali co zostanie sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zachęca do samozatrudnienia

Jeśli jesteś właścicielem reklamy, musisz złożyć deklarację i wnieść opłatę

Urząd Statystyczny w Rzeszowie prowadzi prowadzi dwa ogólnopolskie badania wykorzystania turystycznej bazy noclegowej

Stypendia sportowe z Funduszu Natalii Partyki

Podsumowanie wyników konsultacji społecznych w sprawach nadania i zmiany nazw

Budżet Obywatelski - prezentacja projektów

Prezentacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2022

Budżet Obywatelski w Szklarskiej Porębie 22

Rozpoczyna się głosowanie Budżetu Obywatelskiego '22

Herb miasta Szklarska Poręba

Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wspieraj lokalne organizacje ze Szklarskiej Poręby

Szklarska Poręba wspiera miejscowe organizacje pożytku publicznego

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość przez tworzenie nowych miejsc pracy

Pomoc dla mieszkańców o niskich dochodach

Kolejny program usuwania azbestu w Szklarskiej Porębie

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym

W dniach 10, 12, 13, 14 stycznia w Szklarskiej Porębie zostanie przeprowadzona AKCJA CHOINKA, czyli zbiórka świątecznych drzewek zdobiących szklarskoporębskie domostwa.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Szkolenie

Własny biznes? Potrzebne szkolenie

Przedszkolne biblioteczki wzbogacą się o nowe książki