Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady oznaczane muszą być indywidualnymi kodami kreskowymi

Weź na swą posesję brązowy pojemnik i zbieraj odpady, które wrócą do natury!

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Legalnie i bezpłatnie pozbędziesz się zużytych mebli, elektro-sprzętów, opon itp.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.