Wykaz nr 117/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres do dnia 14.09.2012 nieruchomość gruntową, stanowiącą cześć działki nr 219/11 obręb 5 o powierzchni 388 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratów

Wykaz nr 116/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomość gruntową, stanowiącą cześć działki nr 90/1 obręb 4 o powierzchni 40 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. 11-go Listopada

Wykaz nr 114/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomość gruntową, stanowiącą cześć działki nr 611/27 obręb 5 o powierzchni 308 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Słoneczna Polana

Wykaz nr 113/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomość gruntową, stanowiącą cześć działki nr 611/22 obręb 5 o powierzchni 198 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej

Wykaz nr 111/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomość gruntową, stanowiącą cześć działek nr 251, 252, 253/3 i 351 obręb 1 o łącznej powierzchni 7850 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Armii Krajowej

Wykaz nr 110/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomość gruntową, stanowiącą cześć działki nr 414/3 obręb 6 o powierzchni 200 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiosennej

Wykaz nr 109/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres do 30.06.2011 r. nieruchomość gruntową, stanowiącą działki nr 662, 655 i 656 obręb 6 o łącznej powierzchni 2090 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Uroczej

Wykaz nr 108/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomość gruntową, stanowiącą część działki nr 161 obręb 6 o powierzchni 413 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Potokowej

Wykaz nr 107/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres od 01.12.2010 do 01.04.2011 nieruchomość gruntową, stanowiącą część działki nr 659 obręb 6 o powierzchni 2000 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Uroczej

Wykaz nr 106/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomość gruntową, stanowiącą część działki nr 872/4 obręb 6 o powierzchni 111 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Gimnazjalnej

Wykaz nr 105/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomość gruntową, stanowiącą część działki nr 429 obręb 5 o powierzchni 37,50 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Pstrowskiego

Wykaz nr 104/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomość gruntową, stanowiącą część działki nr 331/1 obręb 6 o powierzchni 72 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. 1-go Maja

Wykaz nr 103/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres dwóch lat nieruchomość gruntową, stanowiącą część działki nr 58/6 obręb 5 o powierzchni 48 m2, położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Partyzantów

Wykaz nr 51/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości gruntowej (działka nr 309 obr. 5) położonej przy ul. Demokratów

Wykaz nr 50/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości gruntowej (działka nr 310/4 obr. 5) położonej przy ul. Demokratów

Wykaz nr 49/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości gruntowej (działka nr 185/2 obr. 3) położonej przy ul. Piotra Skargi

Wykaz nr 48/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości gruntowej (działka nr 556 obr. 6) położonej przy ul. Turystycznej 

Wykaz nr 47/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości gruntowej (działka nr 733 obr. 6) położonej przy ul. 1 Maja

Wykaz nr 46/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości gruntowej (działka nr 409/1 obr. 6) położonej przy ul. 1 Maja

Wykaz nr 45/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości gruntowej (działka nr 409/1 obr. 6) położonej przy ul. 1 Maja

Wykaz nr 44/2010 - przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Wiejskiej 18

Wykaz nr 43/2010 - przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Oficerskiej 1

 Wykaz nr 42/2010 - przeznaczenie do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kasprowicza 25/5

Wykaz nr 41/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres jednego roku nieruchomości gruntowej (działka nr 185/2 obr. 2) położonej przy ul. Waryńskiego

Wykaz nr 40/2010 - przeznaczenie do sprzedaży lokalu użytkowego położonego przy ul. Franciszkańskiej 36A/2

Wykaz nr 39/2010 - przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Buczka

Wykaz nr 38/2010 - przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piastowskiej 13/3

Wykaz nr 37/2010 - przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piastowskiej 13/2

Wykaz nr 36/2010 - przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Górnej 9/1

Wykaz nr 35/2010 - przeznaczenie do oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Krasińskiego

Wykaz nr 33/2010 - przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego (działka nr 789/23 obręb 6)