• Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna. Do Szklarskiej Poręby można dojechać międzynarodową drogą E65 oraz linią kolejową. Bliskość takich miasta jak Wrocław, Praga, Drezno, Berlin.
  • Walory przyrodnicze i krajobrazowe dwóch pasm górskich (Karkonosze i Góry Izerskie)
  • Walory turystyczne
  • Walory sportowe i rekreacyjne
  • Klimat
  • Ulgi dla inwestorów
  • Rozwinięta infrastruktura techniczna, rozbudowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa
  • Szkolnictwo wyższe i techniczne związane z branżą turystyczną (Jelenia Góra)
  • Mieszkańcy