Zimowe inwestycje

Nasze miasto jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem sportów zimowych. Wkrótce rozbudowana zostanie SkiArena Szrenica . Północne stoki oraz nowy system dośnieżania, a także najwyżej w Karkonoszach położone nartostrady, pozwolą na uprawianie narciarstwa zjazdowego od początku grudnia, aż po koniec kwietnia. Będzie to jedyne takie miejsce w polskiej części Sudetów. Rozbudowany system wyciągów, poszerzenia i przebudowa nartostrad, zwiększą komfort i bezpieczeństwo narciarzy.

Szklarska Poręba posiada najlepsze w Europie Środkowej trasy narciarstwa biegowego i śladowego. Planujemy dalszy rozwój ośrodka w Jakuszycach o budowę kolejnych tras, bliżej centrum miasta, przebudowę strzelnicy biatlonowej oraz budowę „zimowego stadionu” w taki sposób, aby móc organizować imprezy rangi Pucharu Świata. Góry Izerskie na terenie których zlokalizowane są trasy biegowe, można śmiało nazwać Polską Alaską.

Plany Inwestycyjne

 • Rozbudowa narciarska SkiAreny Szrenica. Jest to inwestycja spółki Sudety Lift. Samorząd, a także lokalny biznes i stowarzyszenia zaangażowały się w tę inwestycję na etapie jej planowania i wydawania zgody na inwestycję na terenie Parku Narodowego.
 • Niezależnie prowadzone są prace studyjne nad kolejnym obszarem narciarskim poza Parkiem Narodowym
 • Rozbudowa tras biegowych i ośrodka w Jakuszycach. Bardzo ważna jest przebudowa strzelnicy Biatlonowej. Szklarska Poręba już rozpoczęła starania, aby stać się gospodarzem zawodów rangi Pucharu Świata w Narciarstwie Klasycznym.
 • Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Do końca 2009 roku wykonane zostaną inwestycje o łącznej wartości prawie 90 mln złotych. Będzie to rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, budowa nowych ujęć wody, stacji uzdatniania, a także nowej oczyszczalni, która zastąpi dotychczasowe trzy małe.
 • Esplanada – park miejski w centrum. Chcemy, aby był miejscem spotkań, niewielkich imprez plenerowych, codziennych zabaw, a także prezentacji twórczości wielu artystów mieszkających w Szklarskiej Porębie.
 • Remonty drogowe w mieście. Priorytetowym zadaniem komunikacyjnym jest budowa obwodnicy Szklarskiej Poręby. Jest to zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ulgi dla inwestorów

Inwestorów traktujemy poważnie. Chcemy grać z Wami „Fair Play”. Dlatego od razu stawiamy sprawy jasno: nie chcemy kopalin, nie mamy miejsca na apartamentowce, nie zgodzimy się na przemysł ciężki i chemiczny oraz uciążliwy dla otoczenia.

Oczekujemy inwestycji turystycznych i podnoszących poziom usług oraz życia mieszkańców. Dla inwestorów cały czas w zależności od potrzeb miasta przygotowujemy ulgi w podatkach i opłatach miejscowych.

Zwolnienia się od podatku od nieruchomości na nowo wybudowane (wyciąg z uchwały rady miasta Nr XXX/339/05)

 1. budowle i budynki jako całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiące kompleksy rekreacyjno – sportowe, oraz zajęte pod nie grunty, służące do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rozwoju sportu i rekreacji, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności, w szczególności:
  • koleje gondolowe i krzesełkowe,
  • wyciągi narciarskie orczykowe z podporami,
  • instalacje sztucznego naśnieżania,
  • nartostrady, tory do uprawiania sportów letnich i zimowych,
  • skocznie narciarskie,
  • budynki stanowiące zaplecze techniczne obsługi obiektów rekreacyjno-sportowych,
 2. hale widowiskowo – sportowe,
 3. schroniska górskie,
 4. baseny kryte i otwarte z podgrzewaną wodą,
 5. korty tenisowe
 6. boiska piłkarskie.
 7. parkingi ogólnodostępne z liczbą miejsc powyżej 50.

Ponadto istnieje możliwość udzielania ulg w formie umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Miasta Szklarska Poręba, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa według zasad opisanych w Uchwale Nr XLIX/538/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2006 r.

Oferta inwestycyjna

Aktualne informacje o ofercie inwestycyjnej podawane są na bieżąco na stronie internetowej miasta www.szklarskaporeba.pl

Preferowane inwestycje

 • Hotele z rozbudowaną częścią rekreacyjną
 • Kompleksy rekreacyjno – sportowe, w tym między innymi rynna zjazdowa, kompleks boisk
 • Usługi proturystyczne